Stadsbestuur wil mening van Wervikaan: inspraak in beleidsplan voor oppositie en burgers

Schepen van Communicatie Bart Pynket. © LVW
Redactie KW

Het schepencollege van Wervik reikt voor de opmaak van het nieuw beleidsplan voor de komende jaren de hand uit naar de twee oppositiepartijen CD&V en N-VA, wat toch wel opmerkelijk is. Ook de burger krijgt naar het voorbeeld van verschillende andere gemeenten inspraak. Dat maakte schepen van Communicatie Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) dinsdagavond bekend tijdens de gemeenteraad.

Door Erik De Block

“Eind deze week gaan we de oppositie een werkstuk bezorgen”, zegt schepen Pynket. “Doelstelling is te komen tot een consensus. We hebben onze prioriteiten, maar willen openstaan voor een aantal suggesties vanuit de oppositie en gaan die dan in alle openheid samen bespreken. We gaan ook een campagne voeren naar de burger toe. Eventueel met grote infoborden. We denken zelfs ook aan bierviltjes. Er ligt hierover nog niks vast.”

We willen input vanuit de bevolking en voorzien half november drie publieksmomenten in Wervik, Geluwe en Kruiseke. Daar zullen we te horen krijgen wat de bevolking eraan wil toevoegen. Nadien zitten we een tweede keer samen met de oppositie, om dan te komen tot een definitief document dat zal worden besproken op de gemeenteraad van dinsdag 17 december. Het wordt een korte maar intense periode.”

Vrachtwagensluis

Als het van gemeenteraadslid Kristof Vandamme (CD&V) afhangt, dan komt er in Wervik en Geluwe een vaste of mobiele vrachtwagensluis. Het gaat om een toestel met twee camera’s om het zwaar verkeer weg te houden. De tweede camera meet de rijtijd van alle vrachtwagens. Alleen plaatselijk verkeer mag door. Wie dus niet gestopt is om onderweg te laden of te lossen, wordt aan de tweede camera geflitst. Met een boete tot gevolg. Zo’n vrachtwagensluis bestaat al in heel wat politiezones.

“De problematiek rond het zwaar vrachtverkeer in en rond onze stad blijft een oud zeer”, aldus Kristof Vandamme. “Door de geleverde inspanningen van de politie in de dorpskom van Kruiseke is de leefbaarheid er verbeterd. Recente metingen in de Wervikstraat in Geluwe tonen duidelijk aan dat het zwaar verkeer er niet miniem is, alsook de te hoge snelheden die daar soms worden gehaald.”

“Sinds de invoering van de kilometerheffing zoeken nogal wat vrachtwagens hun weg via gemeentewegen. Dit leidt tot gevaarlijk sluipverkeer en overlast voor de omwonenden. Het wegdek van deze wegen is ook niet altijd bestand tegen aanhoudend zwaar vervoer. Als oplossing voor deze problematiek stellen we voor om ook op ons grondgebied vrachtwagensluizen te voorzien. Onderzoek toont aan dat in iedere gemeente waar een vrachtwagensluis actief is, men een verbetering vaststelt op het aantal overtredingen.”

Huren is duur

Vandamme deed het voorstel om een vrachtwagensluis te voorzien in de Kruisekestraat (N303) tussen de rotonde in Kruiseke en de rotonde aan de expresweg N58 en in Geluwe langs de Wervikstraat tussen het kruispunt Ieperstraat en de rotonde N58.

“Dat voorstel gaan we uitwerken met de politiezone Arro Ieper”, aldus schepen van Mobiliteit Bart Pynket. “Zo’n vrachtwagensluis huren kost 6.000 euro per maand en dat is duur. Het is een constructief voorstel.” Het voorstel werd op een vraag van Yves Obin (CD&V) al besproken tijdens de politieraad.

Daar liet de korpschef horen dat hij voorstander is van zo’n vrachtwagensluis“, aldus burgemeester Youro Casier (SP.A). De gemeenteraad keurde unaniem de princiepsbeslissing goed om de vraag voor een vrachtwagensluis verder te onderzoeken.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten