Financieschepen Tom Verbeke (N-VA) lichtte een en ander toe. "We krijgen meer inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. Maar anderzijds moeten we het systeem van de Gesco's (gesubsidieerde contractuelen)omvormen tot contractuele personeelsleden en dat heeft een meerkost. Nog in de post personeel voorzien we 41.600 euro meer uitgaven om de indexaanpassing op te vangen die is aangekondigd voor oktober 2016."
...