Stadsbestuur van Izegem denkt aan oprichting van een stedelijk zorgbedrijf

Deze denkpiste kwam ter sprake in de commissie financiën, die de begrotingszitting van dinsdag 15 december voorafgaat.


Financieschepen Tom Verbeke (N-VA) lichtte een en ander toe. “We krijgen meer inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting. Maar anderzijds moeten we het systeem van de Gesco’s (gesubsidieerde contractuelen)omvormen tot contractuele personeelsleden en dat heeft een meerkost. Nog in de post personeel voorzien we 41.600 euro meer uitgaven om de indexaanpassing op te vangen die is aangekondigd voor oktober 2016.”

Dure elektriciteit !

Ook de uitgaven voor elektriciteit dreigen zowat een vijfde tot een kwart meer te gaan kosten aan de stad Izegem. “We geven in 2016 ook 10.000 euro steun aan de voedselbank De Stamper. Toch zal het budget 2016 een positief saldo vertonen van 295.000 euro. Daarmee scoren we goed tegenover al de ons omringende gemeenten. De gemeentebelasting blijft op zeven procent en de autofinancieringsmarge loopt op tot 1.335.000 euro. Dit is het bedrag dat we kunnen besteden zonder te moeten lenen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld van de net aangekochte site Rebry naast het JOC aan de Krekelstraat voor 230.000 euro een nieuwe groene long maken. Die kan dienen voor de recreatie van de jeugd en de mensen van de wijk. We zullen ook een autonoom gemeentebedrijf opstarten voor de exploitatie van de museumsite Eperon d’ Or.”

Nieuwe tarieven

De schepen stipte ook enkele wijzigingen aan in het belasting- en retributiereglement. “Na aanpassing van de stadsbijdragen zal het uitreiken van elektronische identiteits- en vreemdelingenkaarten voor de gewone procedure 18 euro kosten, 125 voor de dringende en 190 voor de zeer dringende. De vreemdelingenkaarten met biometrische kenmerken zullen 21 euro kosten en 125 bij dringende procedure. Het afleveren van een Kids-ID zal in de drie categorieën 7, 115 en 185 euro gaan kosten.”

Voor 2016 denkt het stadsbestuur ook aan de oprichting van een gemeentelijk zorgbedrijf. ” Het is nog maar een denkpiste en heeft te maken met de aangekondigde fusie van het stadsbestuur en het OCMW, die voor 2019 op de agenda staat. De bedoeling zou zijn om alles wat zorg aangaat in dat bedrijf onder te brengen, naar analogie met Roeselare waar het zorgbedrijf aan de Gasthuisstraat sinds 1 januari al operationeel is. Het laat toe snel en efficiënt te werk te gaan ten voordele van alle burgers van onze stad.”

(LDB)

Stadsbestuur van Izegem denkt aan oprichting van een stedelijk zorgbedrijf
© GF

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.