De site van het openluchtzwembad is al jaren aan het verloederen sinds de sluiting in 2002. Het stadsbestuur schreef in 2017 een wedstrijd uit om een ontwerpbureau aan te stellen dat een nieuwe bestemming aan de site van het openluchtzwembad moest geven. Het Antwerpse ontwerpbureau Stramien kwam daarbij als beste uit de bus en presenteerde in maart 2018 de eerste voorstellen tijdens een participatiemoment in Huize Wieltjesgracht waarop burgers hun mening konden geven.
...

De site van het openluchtzwembad is al jaren aan het verloederen sinds de sluiting in 2002. Het stadsbestuur schreef in 2017 een wedstrijd uit om een ontwerpbureau aan te stellen dat een nieuwe bestemming aan de site van het openluchtzwembad moest geven. Het Antwerpse ontwerpbureau Stramien kwam daarbij als beste uit de bus en presenteerde in maart 2018 de eerste voorstellen tijdens een participatiemoment in Huize Wieltjesgracht waarop burgers hun mening konden geven.In juli 2018 werd een voorlopig ontwerp voorgesteld. De site moest een duurzame watertuin worden die de Vestinggracht verbindt met de Wieltjesgracht. Er zou een spiegelvijver komen, watertuin met kleurrijke planten en parkbomen en spelelementen met water. Ondertussen werd volop verder gewerkt aan de plannen, maar sindsdien bleef het stil rond de toekomst van het openluchtzwembad.Dat was ook gemeenteraadslid Jo Baert (CD&V). "Op de tweede vergadering waren de plannen al heel concreet nadat ze waren aangepast aan de meningen en bekommernissen uit de buurt tijdens de eerste vergadering", zei Jo Baert. "Toen werd ook gezegd dat de buurt een derde keer zou uitgenodigd worden om dan hopelijk de definitieve plannen te kunnen inkijken en ook de timing te vernemen van de werken. Deze bijeenkomst zou plaatsvinden november 2019. Aangezien we november zijn en het nogal stil blijft vroeg ik me samen met de buren af: komt de beloofde bijeenkomst van november er? En in hoeverre zijn de plannen nu definitief?""Met het ontwerpproces voor de herinrichting van het openluchtzwembad waren er aanvankelijk drie participatiemomenten voorzien", antwoordde schepen Philip Bolle (SP.A). "Daarvan zijn er twee doorgegaan. Het derde moment zou volgens de initiële timing eind 2018 doorgaan doch werd niet georganiseerd tijdens de vorige legislatuur en dat was dus de keuze van het vorig bestuur. Op het tweede moment werd trouwens niet gesproken van een derde terugkoppelmoment.""De site werd verlaten in 2002, werd in 2009 geruisloos beschermd als monument, er werd nagelaten tijdig beroep hiertegen in te dienen en ondertussen staat het al 17 jaar te verkommeren. Er zal dus ooit iets mee moeten gebeuren. Maar laat mij wel meteen stellen dat dit bestuur niet onverdeeld gelukkig is met het dure ontwerp, of meer specifiek met het ontwerp van de bovenbouw dat gevat zit tussen de muren van het voormalig bad. Wij onderschrijven wel de noodzaak om het waterverhaal af te maken. Met andere woorden de al dan niet ondergrondse verbinding tussen Kasteelgracht en Hoge Wieltjesgracht moet er opnieuw komen en wij willen de mogelijke subsidies die hiervoor te krijgen zijn zeker benutten.""Voor de rest zal de burgemeester in haar functie als parlementair bij minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van onder andere Onroerend Erfgoed binnenkort een gemotiveerd verzoek indienen om de gedeeltelijke bescherming van de site op te heffen. De ruimte en de ligging van het gewezen openluchtzwembad bieden véél meer potentieel dan het ontwerp dat voorligt en waar niemand warm of koud van wordt. Wij hopen dat de minister op ons verzoek zal ingaan zodat wij nog binnen deze legislatuur deze schandvlek kunnen opkuisen", besloot Philip Bolle. (TOGH)