De Stadense anti-Cd&V-meerderheid die na de verkiezingen van 2012 werd gevormd, is erg nipt : N-VA, Open VLD en SP.A hebben samen 11 zetels, de naar de oppositie verwezen CD&V 10. Wanneer Koen Demonie niet komt of zich bij de stemming onthoudt, wordt het 10-10 en is de situatie geblokkeerd. Maar is het punt in kwestie ook niét goedgekeurd. Wat gisterenavond het geval was voor het budget 2016, toch wel een belangrijke zaak met financiële implicaties.
...

De Stadense anti-Cd&V-meerderheid die na de verkiezingen van 2012 werd gevormd, is erg nipt : N-VA, Open VLD en SP.A hebben samen 11 zetels, de naar de oppositie verwezen CD&V 10. Wanneer Koen Demonie niet komt of zich bij de stemming onthoudt, wordt het 10-10 en is de situatie geblokkeerd. Maar is het punt in kwestie ook niét goedgekeurd. Wat gisterenavond het geval was voor het budget 2016, toch wel een belangrijke zaak met financiële implicaties.Ook vorig jaar was er zo'n patstelling (Koen Demonie stuurde toen gewoon zijn kat), maar de brokken werden enkele weken later gelijmd door burgemeester Bert Maertens van Izegem, de peter van de Stadense N-VA-afdeling. Koen Demonie draaide toen weliswaar bij, maar is zich verder het hele jaar lang weer stekelig blijven opstellen, en de persoonlijke vetes die onder dit alles schuilen zijn helemaal niet weggemasseerd. Het valt dus af te wachten hoe men er dit keer zal uit geraken."Geen akkoord over partijgrenzen mogelijk"Ondertussen probeert de Stadense bestuursploeg de koelbloedigheid te bewaren, zo blijkt althans uit een persmededeling die vanmiddag door burgemeester Francesco Vanderjeugd werd verspreid."Dat raadslid Koen Demonie zich onthield, getuigt volgens het bestuur van een gebrek aan openheid voor een compromis en een gebrek aan teamspirit. Het gemeentebestuur opteerde ervoor om altijd het algemeen belang op de eerste plaats te zetten en niet op elke eis van Koen Demonie in te gaan, ook al zou dat de gemakkelijkste oplossing zijn om de meerjarenplanning en de bijhorende budgetten te realiseren.""In een ultieme poging om de stabiele begroting en het ambitieuze meerjarenplan goed te laten keuren door de raadsleden, werd de gemeenteraad van gisterenavond even geschorst na de stemverklaringen. Daarbij werd met oppositieleider Hans Mommerency (CD&V) en alle meerderheidspartijen gepoogd om een akkoord te vinden boven de partijgrenzen heen, waar ook de CD&V-fractie zich in zou kunnen vinden en waarmee een gelijkaardige situatie zoals afgelopen jaar vermeden zou kunnen worden. Het gemeentebestuur stelde vast dat de CD&V daar niet voor open staat."Communicatiestop"De komende dagen zal het gemeentebestuur bewust deze situatie niet adresseren en besprekingen uitstellen tot na kerst en nieuw. Hoe dan ook blijven de drie meerderheidspartijen trouw aan elkaar en zullen ze samen zoeken naar een duurzame oplossing in het belang van alle inwoners van de gemeente. De drie partijen wensen alvast iedereen op te roepen om een verantwoordelijke houding aan te nemen in 2016."Tot zover de officiële tekst. Vanaf vanavond 18 uur stelt de meerderheid ook een communicatiestop in, die van kracht blijft tot maandag 4 januari om 13 uur."Consequent blijven"Oppositieleider Hans Mommerency (CD&V) van zijn kant bevestigt dat zijn groep gisterenavond tijdens de schorsing van de gemeenteraadszitting is gevraagd om minstens met enkele leden ja te stemmen, zodat het budget toch zou kunnen worden goedgekeurd. "Maar er werden geen voorstellen gedaan die de begroting voor ons aanvaardbaarder konden maken. Ik heb het voorstel dan teruggekoppeld naar mijn fractie, en daar was iedereen er het unaniem over eens dat we over zo'n belangrijk gegeven als het budget, na onze stevige kritiek daarop, zomaar niet konden bijdraaien. We moeten toch consequent zijn en kunnen onze fundamentele opmerkingen i.v.m. bijvoorbeeld het uitputten van de gemeentekas en de fikse verhoging van de schuldenlast per inwoner toch niet zomaar inslikken. En moet deze meerderheid niet zélf haar problemen oplossen ?""We blijven evenwel bereid om te praten over een aangepaste begroting", besluit Hans. "Als er ons voorstellen worden gedaan die aan onze kritiek tegemoet komen, dan zal ik die ter bespreking voorleggen aan mijn groep."