Staden investeert niet in extra sporthal: “Er voor gekozen om andere accenten te leggen”

Francesco Vanderjeugd. © JC
Redactie KW

Naar aanleiding van de opmaak van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 organiseerde het gemeentebestuur een participatietraject voor de bevolking waarbij inwoners de gelegenheid kregen om ideeën te spuien voor het beleid van de komende jaren. Oppositiepartijen CD&V, N-VA en WESTAON kregen tijdens de gemeenteraad ook de gelegenheid om hun opmerkingen en ideeën te formuleren. Uit de bespreking van de beleidsambities blijkt dat er geen extra sporthal komt in Oostnieuwkerke.

Tijdens de vorige legislatuur waren er plannen om een extra sporthal in Oostnieuwkerke te bouwen omdat de huidige sporthal in Staden overbezet is waardoor teams moeten uitwijken naar Houthulst en Roeselare. Na vraag van CD&V blijkt dat er deze legislatuur geen plannen zijn voor de bouw van een extra hal in Groot-Staden. “We hebben er voor gekozen om andere accenten te leggen“, vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

“Tijdens de participatiemomenten met de bevolking was er overigens weinig vraag naar een extra hal.” CD&V wil in de komende legislatuur ook de openbare verlichting ‘s nachts niet langer gedoofd zien. “Er leeft daardoor een onveiligheidsgevoel”, stelt CD&V-fractieleider Ludwig Willaert.

Diefstallen

Het doven van de lichten gaat ook gepaard met een hoger aantal diefstallen in de regio. We stellen voor om de openbare verlichting ‘s nachts niet langer te doven en eventueel over te schakelen op ledverlichting.” Volgens burgemeester Vanderjeugd is er nochtans een groot draagvlak voor het doven van de lichten. “Studies tonen overigens aan dat het stijgend aantal diefstallen en het doven van de openbare verlichting niet te koppelen zijn aan mekaar“, stelt de burgervader. “Er zal evenwel een continue evaluatie rond de openbare verlichting nodig zijn.”

N-VA wou dan weer zekerheid rond de huisvesting van de Chiromeisjes op de site Sint-Jan en peilde naar de uitvoering van de nieuwe verkaveling Twee Hofsteden. “De meisjeschiro heeft alle keuze van vrijheid rond hun terrein“, stelt burgemeester Vanderjeugd. “Ze mogen op hun huidige terrein blijven, maar naar ik verneem zouden ze graag op hetzelfde terrein als de jongenschiro huizen. De verkaveling Twee Hofsteden is een dossier dat al jaren aansleept. We hebben van de West-Vlaamse Intercommunale de garantie gekregen dat de aanleg van de verkaveling deze legislatuur van start gaat.”

WESTAON brak een lans voor de bouw van assistentiewoningen op de site van de vroegere Oostnieuwkerkse Gemeenteschool. Er wordt daarbij naast wonen ook aan ontspannen en zelfs aan een economische functie gedacht. De lijst is verder pleitbezorger voor een nieuw politiekantoor op de site Sint-Jan. “We willen ook graag een sociaal project op de site van de Gemeenteschool, waar naast wonen ook mekaar ontmoeten centraal staat”, aldus Francesco Vanderjeugd.

De speelplaats zou daarbij omgetoverd kunnen worden tot een groene oase. Het idee voor een nieuw politiekantoor op de site Sint-Jan nemen we zeker mee. Het zou niet slecht zijn om alles – gemeente, OCMW en politie – op één plaats te hebben.”

(BCH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.