In de toekomst komen er op de huidige schoolsite een twintigtal woongelegenheden. "De voor- en achtergevel worden behouden", zegt de schepen. "Woongelegenheden...

In de toekomst komen er op de huidige schoolsite een twintigtal woongelegenheden. "De voor- en achtergevel worden behouden", zegt de schepen. "Woongelegenheden in de dorpskern worden een goede zaak. Daarnaast zullen er ook mogelijkheden zijn voor handel en horeca. In het binnengebied van de schoolsite willen we een kwaliteitsvol beeld creëren."Hendrik Ingelbeen (CD&V) interpelleerde tijdens de gemeenteraad over het inrichtingsplan en verwees naar het schattingsverslag over de waarde van de schoolgebouwen. "Ik lees daarin een bedrag dat schommelt tussen 900.000 euro en 1.145.000 euro", aldus Ingelbeen. "Er kwamen al voorstellen van kandidaat-kopers binnen", zegt schepen Verhaeghe. "Een van de pistes is de intercommunale Leiedal die van de schoolsite een levendige plaats wil maken."(EDB)