De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op ruim 87 miljoen euro. De grootste inbreng komt van een private partner. Het financiële deel van de stad bedraagt ruim 10 miljoen euro, met deze projectsteun van ruim 1,6 mil...

De totale kostprijs van dit project wordt geraamd op ruim 87 miljoen euro. De grootste inbreng komt van een private partner. Het financiële deel van de stad bedraagt ruim 10 miljoen euro, met deze projectsteun van ruim 1,6 miljoen euro ingerekend. De Collegesite in Tielt heeft een oppervlakte van circa 1,9 hectare en is centraal gelegen dichtbij de Markt. Ze verbindt de Patersdreef met de Kortrijkstraat, de Ieperstraat en het stadspark. Sinds de scholenreorganisatie 15 jaar geleden staan twee schoolgebouwen leeg. Het terrein kwam in handen van de sociale huisvestingsmaatschappij 'Tieltse Bouwmaatschappij' en de stad Tielt. Tot vandaag ligt de Collegesite er echter onderbenut bij. De site wordt vooral gebruikt als parkeerruimte. Het stadsbestuur heeft een project klaar dat tegelijk structuur wil aanbrengen op het terrein en tegemoet wil komen aan noden: betaalbare huisvesting, assistentieflats, park- en groenvoorzieningen, een nieuw lokaal dienstencentrum... De auto wordt teruggedrongen en fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte. Het projectontwerp is nog niet definitief, de stad wil de lat nog hoger leggen.