Stad plant op 1 december 2,5 hectare extra bomen aan Krommebeekbos

Philippe Verhaest

Het groen- en bosbeheer in Roeselare draagt bij steeds meer inwoners heel wat interesse weg. Dat valt bij de stad niet in dovemansoren: op 1 december is er alvast een boomplantactie aan het Krommebeekbos gepland.

De voorbije Week van het Bos is voor Gerdi Casier (SP.A & De Vernieuwers) het sein om een update van het bosbeheer in Roeselare te vragen. “De vervollediging van de wandellus aan het Bergmolenbos lokte heel wat geïnteresseerde nieuwsgierigen. We kunnen dus wel stellen dat een groen Roeselare zowel beleidsmatig als onder de burger tot de dagelijkse beleving is gaan behoren. De uitdagingen, die niet min zijn, staan heel concreet in het bestuursakkoord opgenomen. Kan er in deze fase van deze bestuursperiode al een vroege stand van zaken worden gegeven?

Schepen Michèle Hostekint (SP.A & De Vernieuwers): “We hebben inderdaad forse ambitie geuit op vlak van natuur, bos en vergroening. De versnelde realisatie van de stadsrandbossen – Krommebeekbos en Bergmolenbos: de gesprekken met het Agentschap Natuur en Bos zijn opgestart om extra gronden te verwerven. Op 1 december is onze eerste boomplantactie een feit en willen we 2,5 hectare aan het Krommebeekbos beplanten.”

“Wat de 100.000 bomen betreft, hebben we de intentie om het bomenplan te lanceren en moet een voortschrijdend document worden hoe we tegen 2024 die 100.000 bomen in Roeselare gerealiseerd worden. We krijgen ook heel veel vragen van burgers en bedrijven hoe ze kunnen bijdragen tot de vergroening van de stad. Elk degelijk initiatief ondersteunen we uiteraard. En als er bomen gekapt moeten worden, proberen we dat altijd zo goed mogelijk te compenseren. Denk maar aan het project rond de River Terminal. Heel binnenkort zullen we daar nieuws over kunnen brengen.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.