De voorbije jaren zijn vrijwel alle eigendommen van het winkelcomplex op het Harelbeekse Marktplein verkocht om later over te gaan tot het slopen en herinrichten van het plein. Op de gemeenteraad van maandagavond was café Belfort aan de beurt. De raadsleden gingen unaniem akkoord met de aankoop, maar kregen meteen te horen dat het contract bijzondere voorwaarden heeft. Die voorwaarden moeten to...