De voorbije jaren zijn vrijwel alle eigendommen van het winkelcomplex op het Harelbeekse Marktplein verkocht om later over te gaan tot het slopen en herinrichten van het plein. Op de gemeenteraad van maandagavond was café Belfort aan de beurt. De raadsleden gingen unaniem akkoord met de aankoop, maar kregen meteen te horen dat het contract bijzondere voorwaarden heeft. Die voorwaarden moeten to...

De voorbije jaren zijn vrijwel alle eigendommen van het winkelcomplex op het Harelbeekse Marktplein verkocht om later over te gaan tot het slopen en herinrichten van het plein. Op de gemeenteraad van maandagavond was café Belfort aan de beurt. De raadsleden gingen unaniem akkoord met de aankoop, maar kregen meteen te horen dat het contract bijzondere voorwaarden heeft. Die voorwaarden moeten toekomstperspectieven garanderen voor de brouwer en de uitbaters. Nieuwe locatie zoekenSchepen Jacques Maelfait (N- VA): "Er waren extra garanties nodig voor de brouwer die hoofdexploitant is van het gebouw en de café-uitbaters die boven het café wonen en kozen om daar gratis te verblijven tot uiterlijk juni 2015. Wij moeten mee op zoek gaan naar nieuwe een nieuwe locatie voor het café en de woonplaats. Enkel op die manier kon er een einde gesteld worden aan het huurcontract."Met de aankoop van dit pand is de stad alvast een stap dichter bij de totale onteigening van de site. Rest nu nog het achtergelegen parochiaal centrum waarvoor er nog altijd onderhandelingen bezig zijn met parochiale werken en/of de dekenij. De komende maanden zal daar allicht meer nieuws over te melden zijn.'Handelsdistrict'In verband met het herinrichtingsproject was er maandagavond nog meer te vernemen. De Vlaamse regering steunt Harelbeke met een subsidie van 375.300 euro voor de kosten die nodig zijn om een kernversterkend beleid voor de lokale detailhandel te voeren. Daartoe wordt een zogenaamd 'handelsdistrict' opgericht in het nieuwe, nog te bouwen winkelcomplex. Francis Pattyn van oppositiepartij CD&V vroeg welke plannen het stadsbestuur daarvoor in petto heeft. Schepen Dominique Windels (SP.A) verduidelijkte dat er in de Gentsestraat een 'sociale kruidenierszaak' komt op de locatie waar voorheen een elektriciteitswinkel was gevestigd. En er is ook bijkomende parkeergelegenheid voorzien op de site waar een aannemer nu bezig is met de sloop van enkele bouwvallige panden.(DJW/foto LOO)