Er is al heel wat te doen geweest rond de derde windturbine op Grensland. De stad Menen had aanvankelijk beroep aangetekend tegen de verleende milieuvergunning aan nv Grensland Power voor het plaatsen. Dat beroep werd door de Raad van State nietig verklaard. Opmerkelijk is dat dit gebeurde omwille van een eigenaardige procedurefout. Het beroep werd ingesteld op 17 januari 2017. Daarop diende nv Grensland Power een memorie van antwoord in. De advocaat van de stad had 60 dagen tijd om daarop...