Stad begraaft strijdbijl nog niet: bouw van derde windmolen op Grensland blijft beroeren

Er staan al twee windturbines op Grensland, maar daar moet binnenkort een derde bijkomen. De stad Menen heeft zich altijd verzet tegen de bouw. © SLW
Stefaan Lernout

Alle vergunningen zijn binnen maar met de bouw van de derde windmolen op Grensland is men nog niet gestart. De vraag naar overleg door de stad Menen bleef onbeantwoord en net daarom dient het bestuur nu een milieustakingsvordering in. Die zou moeten leiden tot een verhoging van de veiligheid voor wie in de buurt woont en werkt.

Er is al heel wat te doen geweest rond de derde windturbine op Grensland. De stad Menen had aanvankelijk beroep aangetekend tegen de verleende milieuvergunning aan nv Grensland Power voor het plaatsen. Dat beroep werd door de Raad van State nietig verklaard. Opmerkelijk is dat dit gebeurde omwille van een eigenaardige procedurefout. Het beroep werd ingesteld op 17 januari 2017. Daarop diende nv Grensland Power een memorie van antwoord in. De advocaat van de stad had 60 dagen tijd om daarop te reageren met een memorie van wederwoord, maar verzuimde om dat te doen. Naar eigen zeggen omwille van gebrekkige IT-kennis en omdat hij geen secretaresse heeft. De termijn verliep en het beroep werd verworpen.

Een beslissing die hard aankwam bij het stadsbestuur. “We blijven deze zaak van nabij opvolgen”, aldus burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Niet omdat we tegen windmolens zijn, integendeel, maar we hebben problemen met de voorziene plaatsing.” De windturbine komt namelijk boven de beschutte werkplaats ‘t Veer waar heel wat kwetsbare werknemers actief zijn. Dat en de vaststelling dat er toch heel wat verzet van de omwonenden komt, leidde tot het besluit van het stadsbestuur om een procedure milieustakingsvordering te starten.

“De derde windmolen komt er sowieso”, moet burgemeester Lust toegeven. “Omdat er heel wat veiligheidsaspecten aan verbonden zijn hadden we reeds in maart een overleg aangevraagd met Grensland Power, de eigenaar van de andere twee turbines die ook de derde zal bouwen. We kregen daar nog geen antwoord op. Daarom hebben we tijdens het college van vorige week besloten om die milieustakingsvordering te starten.” Die procedure kan enkel nog door een overheid worden aangevraagd, wanneer het gaat over de veiligheid van de inwoners of in functie van het algemeen belang. Het resultaat zal niet zijn dat de bouw gestopt of uitgesteld zal worden, wel dat er minstens een veiligheidsstudie wordt opgemaakt en bijgevoegd.

Eddy Lust is alvast hoopvol: “Er is een kans van slagen omdat ons beroep werd verworpen omwille van een procedurefout. Het doorstond de wettelijke toets niet, maar dat betekent ook dat er niet eens over de inhoud werd geoordeeld. Dat zal nu wel gebeuren, zeker over de veiligheidsrisico’s die we hebben aangehaald.” Waartoe deze nieuwe stap zal leiden is nog niet duidelijk, maar zeker is dat deze lang aanslepende zaak nogmaals voor de rechtbank komt, waar het veiligheidsaspect opnieuw onder de loep zal genomen worden.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.