Tijdens de varia-ronde informeerde oppositieraadslid Bart Verhelle (NieuwPittemEgem) bij de meerderheid naar de door hen beloofde plannen rond de Pittemse sportinfrastructuur en meer bepaald de sporthal. Hij gaf aan dat er in het verkiezingsprogramma sprake was van een nieuwe sport...