Sinds een drietal maanden hangt aan de school in Oekene een spandoek met de tekst 'stad Roeselare investeert in de aanleg van een sportveld en groene omgeving'. "Maar tijdens de wintermarkt van De Ark stelden verschillende mensen me vragen over de timing en de invulling", stelt Stefaan Van Coillie (CD&V). "Zo is de lokale gemeenschap en het zaalcomité vragende partij voor meer parkeerplaatsen. Eveneens is er de vraag voor extra sportieve elementen dan enkel het voetbalveld. Ook de lokale voetbalploeg GeelZwartTube is benieuwd naar de start van de werken."

"Ik veronderstel dat er eerst een archeologisch onderzoek moet doorgaan vooraleer de eigenlijke werken starten. Maar is er al een timing over de start en het einde van de werken? En wat wordt de exacte invulling van de site?"

Schepen van Sport José Debels (CD&V): "Het is zo dat we eind 2018 gestart zijn met de voorbereidingen om ook in Oekene sport en recreatie in een groene omgeving te voorzien. Dit willen we naast De Ark doen, een school waar we een goeie relatie mee hebben. We hebben een stuurgroep samengesteld en een eerste project is al besproken. Het hele project is in verschillende zones ingedeeld en dit wordt nu verder uitgewerkt door een studiebureau. Eind februari of begin maart is er een inspraakmoment voor de leerlingen van De Ark, die hun visie over de speelzone kunnen geven. Daarna volgt een infomarkt. De timing hangt af van een pak factoren: de procedure voor de omgevingsvergunning, het archeologisch onderzoek... We streven naar de zomer 2020 als deadline."

Sinds een drietal maanden hangt aan de school in Oekene een spandoek met de tekst 'stad Roeselare investeert in de aanleg van een sportveld en groene omgeving'. "Maar tijdens de wintermarkt van De Ark stelden verschillende mensen me vragen over de timing en de invulling", stelt Stefaan Van Coillie (CD&V). "Zo is de lokale gemeenschap en het zaalcomité vragende partij voor meer parkeerplaatsen. Eveneens is er de vraag voor extra sportieve elementen dan enkel het voetbalveld. Ook de lokale voetbalploeg GeelZwartTube is benieuwd naar de start van de werken.""Ik veronderstel dat er eerst een archeologisch onderzoek moet doorgaan vooraleer de eigenlijke werken starten. Maar is er al een timing over de start en het einde van de werken? En wat wordt de exacte invulling van de site?"Schepen van Sport José Debels (CD&V): "Het is zo dat we eind 2018 gestart zijn met de voorbereidingen om ook in Oekene sport en recreatie in een groene omgeving te voorzien. Dit willen we naast De Ark doen, een school waar we een goeie relatie mee hebben. We hebben een stuurgroep samengesteld en een eerste project is al besproken. Het hele project is in verschillende zones ingedeeld en dit wordt nu verder uitgewerkt door een studiebureau. Eind februari of begin maart is er een inspraakmoment voor de leerlingen van De Ark, die hun visie over de speelzone kunnen geven. Daarna volgt een infomarkt. De timing hangt af van een pak factoren: de procedure voor de omgevingsvergunning, het archeologisch onderzoek... We streven naar de zomer 2020 als deadline."