Spiere-Helkijn zal eerste jaren niet samenvloeien met andere gemeente:“Fusie pas na wijziging grondwet”

Spiere-Helkijn is een faciliteitengemeente. © SV
Redactie KW

Potentiële gemeentelijke fusies domineren tegenwoordig het regionale nieuws. Ook in het Zuid-West-Vlaamse Spiere-Helkijn staat dit thema deze week centraal. De voordelen van een fusie als kleine gemeente zijn best aantrekkelijk. Al blijkt dat voor deze faciliteitengemeente niet vanzelfsprekend.

“Het begon met een brief van onze gemeente aan minister Bart Somers” , verklaart burgemeester Dirk Walraet. “Daarin hebben we gevraagd of een eventuele fusie met Avelgem mogelijk zou zijn. Al was ik eigenlijk op voorhand al min of meer zeker dat dat het antwoord negatief zou zijn. Het is zo dat je als faciliteitengemeente niet kan fusioneren.”

Buitensporige kosten

“Daarvoor zou een grondwetswijziging moeten plaatsvinden. En een drie-vierde meerderheid halen lijkt me niet snel aan de orde” , vertelt Dirk ietwat teleurgesteld.

Het voordeel is dat we voorlopig onze zelfstandigheid kunnen bewaren

Ondanks het antwoord van Vlaanderen blijft de gedreven burgemeester niet bij de pakken zitten: “Een fusie zou ons erg vooruit helpen. Als je een ingenieur kan aanstellen in plaats van huren, politiediensten en brandweerdiensten kan samenbrengen wordt iedereen daar beter van.”

“Nu zitten we met buitensporige kosten. Als faciliteitengemeente zijn we enkele zaken verplicht aan onze inwoners. Alle informatie moet bijvoorbeeld telkens tweetalig gecommuniceerd worden. Denk maar aan ons infoboekje, bouwaanvragen,… We moeten meer en meer personeel tewerkstellen om alles rond te krijgen. Daarom schrijven we een nieuwe brief aan de minister om een compensatie te vragen.”

Oppositie akkoord

Ambitieus blijkt de gemeentebestuurder alvast wel: “Ons grote voordeel is dat we voorlopig de zelfstandigheid kunnen bewaren. Er is een dichte band met onze bevolking. Op die manier kunnen we als kleinschalige gemeente proberen onze voet naast die van Kortrijk of Zwevegem te zetten.”

Ook vanuit de oppositie wordt de mening van LB gevolgd: “Ik was eerst verwonderd door de brief van de burgemeester aan de minister, maar ik begrijp zijn bezorgdheid” , verklaart Mathias Goos.

“Van het budget dat voorzien wordt voor schuldkwijtschelding in een gemeentefusie, zou een stuk gereserveerd moeten worden voor faciliteitengemeenten.”

Desondanks vreest Mathias voor het effect van de eenzijdige brief die verstuurd werd: “Ik zie meer een oplossing in het feit dat alle 12 Vlaamse faciliteitengemeenten de krachten moeten bundelen en dit samen aankaarten bij minister Somers. Ik vind dat via de gemeentefinanciering de faciliteitengemeenten een hogere bijdrage per inwoner moeten krijgen.”

Iets wat Mathias graag geconcretiseerd zou zien. “Ik zou graag een rondetafelconferentie met alle faciliteitengemeenten willen organiseren in Spiere-Helkijn.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.