Met de bespreking van de jaarrekening 2018 en een eerste budgetwijziging voor het dienstjaar 2019 stonden de financiën centraal tijdens de gemeenteraad van donderdagavond. De raadsleden bogen zich ook over een aanpassing van het retributiereglement van de gemeentelijke speelpleinwerking Kerekewere!
...