Door een volledige zone voor kortparkeren te gaan reserveren, kunnen de bewoners niet lang parkeren bij hun woning. Bovendien is een blauwe zone in het centrum geen oplossing voor handelaars buiten het centrum en de maximum parkeerduur van twee uur is vaak niet ideaal voor bijvoorbeeld krantenverkopers en bakkers. Daarom vraagt Dries Couckuyt dinsdagavond om een alternatief te onderzoeken : 'Shop & Go' parkeerplaatsen.
...

Door een volledige zone voor kortparkeren te gaan reserveren, kunnen de bewoners niet lang parkeren bij hun woning. Bovendien is een blauwe zone in het centrum geen oplossing voor handelaars buiten het centrum en de maximum parkeerduur van twee uur is vaak niet ideaal voor bijvoorbeeld krantenverkopers en bakkers. Daarom vraagt Dries Couckuyt dinsdagavond om een alternatief te onderzoeken : 'Shop & Go' parkeerplaatsen."Kortparkeren moet ervoor zorgen dat onze handelszaken maximaal bereikbaar zijn. Daarom is er momenteel een blauwe zone in ons centrum. Verschillende handelszaken, buurtbewoners en bezoekers ondervinden hier echter problemen mee. Ten eerste kan je de duur van twee uren parkeren geen kortparkeren noemen. De handelszaken in ons centrum zijn voornamelijk krantenwinkels, slagers en bakkers. Niemand doet er twee uren over om een krant, biefstuk of brood te kopen. Toch kan de parkeerplaats voor de handelszaak twee uren bezet zijn. Ten tweede kunnen handelaars die buiten het centrum gelegen zijn geen gebruik maken van dit systeem. Sommige handelaars vragen dan aan het schepencollege om de parkeertijd voor hun deur te beperken tot bijvoorbeeld tien minuten", legt Dries Couckuyt uit. "Voor de ene handelaar gaat het schepencollege hierin mee, voor de andere niet. En tenslotte kunnen de bewoners van de blauwe zone hun auto niet langer dan twee uur laten staan voor hun deur. Het leidt tot toestanden waarbij ze iedere twee uren hun parkeerkaart gaan verzetten. Volgens het reglement mag dit niet, maar het gebeurt wel. Al deze moeilijkheden doen ons vermoeden dat het systeem voor verbetering vatbaar is""Om aan deze problemen tegemoet te komen, stellen we voor om de blauwe zone volledig op te geven. In overleg met de handelaars richten we vlak voor hun zaak één tot drie 'Shop & Go' parkeerplaatsen in. Op die plaatsen mag je maximaal 30 minuten staan. Ze zijn geschikt voor bezoekers die stoppen aan een handelszaak, even binnen springen, en vervolgens weer verder rijden. Op de overige parkeerplaatsen in ons centrum wordt het opnieuw mogelijk om lang te parkeren. Zo blijven de handelaars beschikken over plaatsen voor kortparkeren én is er meer plaats waar buurtbewoners lang kunnen parkeren. Een win-win situatie. Meer en meer steden en gemeenten voeren dit ook in. Wij willen graag weten of dit ook voor Ingelmunster een oplossing is en vragen op de gemeenteraad van 18 februari of de burgemeester en de schepenen dit voorstel ernstig willen onderzoeken. Meer concreet vragen we naar een haalbaarheidsstudie over 'Shop & Go' parkeerplaatsen. We hopen dat het gemeentebestuur dit voorstel een kans wil geven", besluit Dries Couckuyt. (PADI)