Donderdag verklaarde het hof van beroep de strafvervolging tegen ex-vrederechter Guido De Palmenaer onontvankelijk wegens procedurele argumenten. "Iedereen die misdrijven pleegt, moet daarvoor bestraft worden. Zeker rechters", vinden Crombez en Lambrecht.
...

Donderdag verklaarde het hof van beroep de strafvervolging tegen ex-vrederechter Guido De Palmenaer onontvankelijk wegens procedurele argumenten. "Iedereen die misdrijven pleegt, moet daarvoor bestraft worden. Zeker rechters", vinden Crombez en Lambrecht.Het proces tegen de Guido De Palmenaer, de voormalige vrederechter van Oostende die terecht staat voor grootschalig gesjoemel, is in een juridische impasse beland. Het Gentse hof van beroep sprak de onontvankelijkheid van de strafvervolging uit. In mensentaal betekent dit dat het hof zich niet kan buigen over de zaak omdat het onderzoek niet correct afgesloten werd. Hoe het nu verder moet en of De Palmenaer ooit voor een rechter zal moeten verschijnen, is onduidelijk.De hele discussie draait rond de zogenaamde filterprocedure die aan het einde van het onderzoek tegen De Palmenaer had moeten plaatsvinden. Zo'n filterprocedure dient om na te gaan of alles wel correct verlopen is. Voor hogere magistraten die vervolgd worden, zoals een rechter in een strafrechtbank, wordt die filterprocedure gedaan door het Hof van Cassatie. Voor lagere magistraten, zoals in dit geval een vrederechter, heeft de wetgever echter geen wettelijk orgaan bepaald dat die filterprocedure moet uitvoeren. Voorlopig weet dus niemand wie bevoegd is om die filterprocedure te doen. Het Grondwettelijk Hof stelde in een recent arrest echter dat de filterprocedure absoluut noodzakelijk is om de vervolging van een magistraat wettelijk correct te doen. Alleen blijft de vraag welk rechtscollege hiervoor bevoegd is. De advocaten van zowel Guido De Palmenaer als zijn twee medebeklaagden pleitten eerder al dat door de juridische impasse de hele strafzaak moet vervallen, maar zover wou het hof van beroep niet gaan. Het hof sprak enkel de onontvankelijkheid van de strafvervolging uit. "Wat nu het verdere gevolg moet zijn, daar doen wij geen uitspraak over", klonk het.Brugs parlementslid Annick Lambrecht en SP.A-voorzitter John Crombez, die als toenmalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding zelf naar het parket-generaal stapte in de zaak-De Palmenaer, vinden dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dringend actie moet ondernemen. "De uitspraak in de zaak-De Palmenaer is een bevestiging dat lagere rechters in België niet kunnen berecht worden. Dat is zo sinds de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 21 februari 2018, en is nog niet geremedieerd door Justitie. Dat is een onaanvaardbare situatie", vindt het duo.Volgens Crombez en Lambrecht gaat het om veel meer dan alleen de zaak-De Palmenaer. "Er zijn verschillende onderzoeken lopende tegen lagere rechters. SP.A vraagt daarom aan minister van Justitie Koen Geens om snel een instructie te geven aan het parket-generaal om de kamer van inbeschuldigingstelling in deze zaken als filterinstantie te vatten, zodanig dat de rechtspraak tegen lagere rechters kan hervat worden. Het is aan Justitie om te zorgen dat iedereen op een correcte manier berecht wordt en niemand tussen de mazen van het net glipt. Iedereen die misdrijven pleegt, moet daar voor bestraft worden en zeker rechters. Het is van het hoogste belang dat de minister van Justitie zich duidelijk uitspreekt zodat lagere rechters die feiten plegen niet onbestraft wegkomen", klinkt het.