Donderdag verklaarde het hof van beroep de strafvervolging tegen ex-vrederechter Guido De Palmenaer onontvankelijk wegens procedurele argumenten. "Iedereen die misdrijven pleegt, moet daarvoor bestraft worden. Zeker rechters", vinden Crombez en Lambrecht.
...