De partij trekt de Brugse straten op met een vacature die de arbeidsvoorwaarden van mensen uit de transportsector schetst. In deze sector is het fenomeen volgens de socialisten immers heel manifest aanwezig. "Zo willen we mensen bewust maken van het probleem van sociale dumping in Europa. En hen meteen onze oplossingen voor het p...

De partij trekt de Brugse straten op met een vacature die de arbeidsvoorwaarden van mensen uit de transportsector schetst. In deze sector is het fenomeen volgens de socialisten immers heel manifest aanwezig. "Zo willen we mensen bewust maken van het probleem van sociale dumping in Europa. En hen meteen onze oplossingen voor het probleem meegeven," zeggen Lambrecht en Van Brempt. "De aanpak van sociale dumping vormt voor ons een prioriteit. Wie werkt heeft recht op een degelijk loon en een sterke sociale bescherming. Dat moet de norm worden in de hele Europese Unie."Van Brempt schreef samen met Frank Moreels, voorzitter van de Belgische Transportarbeidersbond (BTB), het boek 'Het kan altijd goedkoper', waarin ze het harde leven schetsen van werknemers die als nieuwe slaven worden uitgebuit. "In heel Europa gaat het over tienduizenden werknemers in de bouw-, transport-, schoonmaak- en voedingssector," zegt Van Brempt. "Het misbruik wordt georganiseerd door malafide netwerken van postbusbedrijfjes die arbeiders ronselen om aan Oost-Europese lonen aan de slag te gaan in West-Europa."Annick Lambrecht vult aan: "Dit verhaal kent enkel verliezers. Zowel bij Belgische werknemers die uit de markt worden geconcurreerd en hun job verliezen, als bij de Oost-Europese werknemers die aan hongerlonen en in mensonwaardige arbeidsomstandigheden worden tewerkgesteld." sp.a pleit onder meer voor strengere controles en handhaving van de bestaande regelgeving, het afnemen van de bedrijfslicentie van postbusbedrijven die geen transport in eigen lidstaat organiseren en controles door de Europese Arbeidsinspectie in de hele Europese Unie. (PDV/ foto PDV)