Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) antwoordde op Soens' vraag dat er bijkomend onderzoek nodig is naar mogelijke lacunes in de huidige regelgeving.
...