De voorzitter, ondervoorzitter en burgemeester Johan Vande Lanotte stelden tijdens de bijeenkomst zondagmorgen het idee van een stadslijst voor. "Een diverse lijst van Oostendenaars die actief voor onze stad, met een open geest en een sociaal hart naar de toekomst van onze stad kijken. De leden gaven hun goedkeuring om samen met al deze mensen een nieuw programma te schrijven en een nieuwe lijst te vormen", klinkt het in een persbericht.

Kamagurka en Arno

"De eigenheid van een stad is haar verscheidenheid. Voor Oostende kan dat zeker tellen. We hebben rasechte Oostendenaars, aangespoelden en nieuwkomers. Een stad waar Kamagurka en Arno uit voortkomen, is geen stad als een ander. Een diversiteit aan mensen en talenten woont hier samen in de kleinste grootstad van West-Europa, met uitdagingen groot en klein. En daarbij moet in onze stad 'samen' nog meer dan vroeger het kernwoord zijn", zegt Johan Vande Lanotte.

"De maatschappij verandert en dus moeten we ook onze manier van politiek durven veranderen"

"De vrijheid, blijheid en eigenheid zit in het DNA van Oostende en de Oostendenaars, maar ook eenzaamheid, armoede en isolement loeren om de hoek. Dat is de uitdaging: niet naast elkaar, maar met elkaar", aldus Johan Vande Lanotte.

Het voorstel van burgemeester Vande Lanotte om met een stadslijst en niet onder SP.A op te komen, ontlokte eind 2016 kritiek. De SP.A-leden legden de burgemeester flink op de rooster over zijn plan. Ook nationaal voorzitter John Crombez nam zondagmorgen het woord en steunde openlijk de stadslijst. Uiteindelijk werd de stadslijst met 81 procent van de stemmen goedgekeurd, 13 procent stemde tegen en 6 procent onthield zich.

Geen kartellijst

Johan Vande Lanotte benadrukte dat het geen kartellijst wordt: "Mensen van andere partijen mogen op de lijst, maar we gaan niet met een andere partij in kartel. Dit initiatief is breder dan een kartel." De naam voor de stadslijst staat ook nog niet vast. "We blijven als partij bestaan en in 2019 nemen we zo ook deel aan de gewestelijke en nationale verkiezingen. Maar voor deze gemeenteraadsverkiezingen is er toch een uitzondering. We stellen vast dat er bij veel partijen veel zin is om ons opzij te zetten. Daarom is het belangrijk dat we alle sociale, vooruitstrevende en actieve mensen bijeenbrengen op één lijst. Wie geëngageerd is, een sociaal hart heeft en toekomstgericht wil werken kan meewerken aan de stadslijst", klinkt het.

G100 in Oostende

"We willen nog dit jaar met 100 Oostendenaars een programma maken. In het najaar 2017 zal een Oostendse G100 worden georganiseerd. We zullen 100 Oostendenaars bijeenbrengen om samen een voorstel van programma te maken. Om dat goed voor te bereiden is tijd nodig. Daarom is gekozen voor het najaar 2017 om dat te doen. Om dat goed te doen is er bovendien beslist om samen te werken met externe mensen die daar reeds ervaring hebben over opgebouwd. Pas begin 2018 zullen we dan de lijst invullen met namen."

(PB/EFO)