"In 2016 was niemand echt kandidaat om de taak van voorzitter over te nemen van Tom Prinzie en werd unaniem mijn richting uitgekeken. Ik heb toen ook mijn verantwoordelijkheid opgenomen en de afspraak gemaakt dat ik na de verkiezingen van 2018, ergens begin 2019 de fakkel wilde overdragen aan de jongere generatie gezien ik inmiddels de pensioenleeftijd heb bereikt."
...