SP.A Kortrijk wil tuincoaches en forse uitbreiding van bossen

Philippe De Coene, Bert Herrewyn en Jan Desmet. © LOO
Axel Vandenheede

SP.A Kortrijk heeft naar de verkiezingen toe een biodiversiteits- en bomenplan opgesteld. “Het is vijf na twaalf”, aldus Jan Desmet.

Jan is kandidaat voor S.PA en natuurexpert. “In Kortrijk is er een verlies aan biodiversiteit. Zo is het insectenbestand met liefst 76 procent gedaald, wat een impact heeft op het aantal vogels dat hier te vinden is. Veel plantensoorten vinden we bovendien nog enkel in onze natuurgebieden…”

Naar de verkiezingen toe heeft het team van lijsttrekker Philippe De Coene daarom een B&B-plan opgesteld met vier aandachtspunten: een groen-blauw netwerk van alle beken en beekvalleien, een bomenbeleidsplan, een bosuitbreiding en het stimuleren van biodiversiteit.

“Wat dat eerste betreft: onze 18 beken en alle beekvalleien moeten we op een natuurvriendelijke manier inrichten”, aldus nog Jan Desmet. “Hierbij is bijvoorbeeld de vertraagde afvoer van water van belang, net als waterbuffering. Water moet niet snelsnel weg, maar moet de tijd krijgen om in de bodem te dringen.”

“Een bomenbeleidsplan houdt in dat we alle bomen op openbaar domein in kaart brengen”, vervolgt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn. “Het bevat ook richtlijnen hoe we die bomen kunnen beheren en uitbreiden.”

Een derde punt is bosuitbreiding. Bert Herrewyn: “Deze legislatuur zal er 30 hectare bos zijn bijgekomen. Als we ook de komende zes jaar mee besturen, willen we 108 hectare bos erbij.” Jan Desmet: “Er is nu maar 31 m² bos per inwoner, terwijl het Vlaams gemiddelde 279 m² is…” Onder meer het Preshoekbos (34 hectare) en het parkgebied van de Sjouwer (10,7 hectare) zouden groter worden, net als Bellegem-, Heule en Kooigembos (samen 50 hectare).

Tot slot wil SP.A Kortrijk ook meer biodiversiteit en kijkt daarvoor naar de Kortrijkzaan. Bert Herrewyn: “Acht op de tien inwoners hebben een tuin. Zij kunnen hun steentje bijdragen door geen pesticiden te gebruiken, maar ook door voor bepaalde planten en bomen te kiezen. Een idee van ons is om een tuincoach aan te stellen die iedereen gratis advies geeft.”

“In samenwerking met Leiedal zouden we dan ook gaan voor ecologische bedrijventerreinen: sites waar restgronden omgevormd worden als tuinen, waar er ook plaats is voor poelen…”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.