"Ik heb lang getwijfeld omdat ik mij bewust ben dat de politiek een harde wereld is, waarin vaak meer aandacht is voor politieke spelletjes en eigenbelang dan voor de maatschappelijke problemen en oplossingen", zegt Pascale Cockhuyt uit Sint-Kruis. "Maar net daarom denk ik dat het systeem nood heeft aan authentieke mensen van de buiten de traditionele politiek. Nieuwe, onafhankelijke politici met vernieuwende ideeën en een aanstekelijke visie. Hiertoe krijg ik alle kansen bij SP.A Brugge."
...

"Ik heb lang getwijfeld omdat ik mij bewust ben dat de politiek een harde wereld is, waarin vaak meer aandacht is voor politieke spelletjes en eigenbelang dan voor de maatschappelijke problemen en oplossingen", zegt Pascale Cockhuyt uit Sint-Kruis. "Maar net daarom denk ik dat het systeem nood heeft aan authentieke mensen van de buiten de traditionele politiek. Nieuwe, onafhankelijke politici met vernieuwende ideeën en een aanstekelijke visie. Hiertoe krijg ik alle kansen bij SP.A Brugge."Op de SP.A-lijst krijgt ze als onafhankelijke de elfde plek. Haar focuspunten: meer participatie voor de burgers, streven naar een open, warme en solidaire samenleving en structurele armoedebestrijding. Voor dat laatste zet ze zich als coördinator van armoedeorganisatie vzw Wieder al twaalf jaar in. Die vereniging wil armen een stem geven. Daarbij schuwde ze niet altijd de kritiek op het stadsbestuur, en dus ook SP.A. "De armoedetoest, waarbij onderzocht wordt welke gevolgen politieke beslissingen hebben voor mensen die het moeilijker hebben, doorliep een zeer moeilijk proces", geeft ze als voorbeeld. "Dat kon veel sneller. Als je vindt dat het beter kan, dan moet je meewerken aan het beleid en niet aan de zijlijn blijven staan. Zeker omdat er belangrijke tijden aanbreken, met de inkanteling van het OCMW in het stadsbestuur."Annick Lambrecht: "We vrezen dat heel wat sociale zaken die wij in gang hebben gezet, teruggeschroefd zullen worden als wij er niet meer bij zouden zijn. Dan denk ik bijvoorbeeld aan sport voor iedereen of de onderwijscheques. Iedere speech benadrukt Renaat Landuyt dat hij streeft dat zoveel mogelijk mensen het zo goed mogelijk hebben. Dat is ons doel."Vzw Wieder geniet momenteel de steun van politici van alle strekkingen. Vreest ze niet dat die stopgezet zal worden nu ze als onafhankelijke op de SP.A-lijst zal staan? "Het armoedethema heeft een groot knuffelgehalte. Dat beseffen we. Ik ga ervan uit dat mijn keuze geen repercussies zal hebben. We zijn allemaal volwassen mensen en het zou afbreuk doen aan alles wat we doen. Op het vlak van armoedebestrijding scoort Brugge beduidend beter dan in de andere grote steden. Dan denk ik niet enkel aan het puur financiële, maar ook aan de kansen om te participeren in pakweg sport of cultuur. Dat is gigantisch belangrijk. Als ik zie dat N-VA in Antwerpen het leefloon wil verminderen voor anderstalige gezinnen die hun kind niet naar het kleuteronderwijs sturen, dan vraag ik me af welke garanties onze kansengroepen in Brugge hebben van die partij..."(ON-foto Davy Coghe)