"Blijkbaar gaat het om een 'light'-uitvoering van het vooropgestelde administratief centrum, dat van bij het begin zware kritiek oogstte en lijkt te zijn opgeborgen", klinkt het bij SOS voor een leefbaar Brugge. "Het nieuwe ontwerp wordt voorgesteld als het 'Huis van de Bruggeling' en het is zo onverstandig dat men moet hopen dat het door de gemeenteraad zal worden verworpen."
...

"Blijkbaar gaat het om een 'light'-uitvoering van het vooropgestelde administratief centrum, dat van bij het begin zware kritiek oogstte en lijkt te zijn opgeborgen", klinkt het bij SOS voor een leefbaar Brugge. "Het nieuwe ontwerp wordt voorgesteld als het 'Huis van de Bruggeling' en het is zo onverstandig dat men moet hopen dat het door de gemeenteraad zal worden verworpen.""Gebrek aan gevoeligheid""De eerste reden is precies die naam. Alsof het 'Huis van de Bruggeling' niet op de Burg ligt en de naam 'Stadhuis' en 'Brugse Vrije' draagt. Deze naam geven aan een naamloos handelsgebouw aan de rand van de historische stad, toont een gebrek aan gevoeligheid ten aanzien van de stad en haar bewoners aan. Dat daarbij beweerd wordt dat 'te veel stadsdiensten verspreid zijn over de stad' toont ook aan hoe men, in deze tijd van digitale communicatie, nog 'ouderwets' denkt, alsof het samenhokken van zoveel mogelijk ambtenaren op één plek een vooruitgang zou betekenen. De spreiding van diensten, zoals in Brugge, is precies een na te volgen voorbeeld, zeker in een historische stad, waar men de administratie niet in mastodonten moet willen onderbrengen en zeker al niet buiten het centrum."In het persbericht klaagt SOS voor een leefbaar Brugge nog andere zaken aan. "In de recente jaren is het stadhuis van langsom meer een 'versterkte burcht' geworden, waar nog weinig anders toegankelijk is dan de toeristisch uitgebate gotische zaal. Men heeft dus blijkbaar een zelfde evolutie voor ogen wat betreft het 'Brugse Vrije'. Men wil daar de Bruggelingen niet meer vrij naar binnen laten komen. Voor de weinige keren dat ze naar burgerlijke stand of bevolking moeten, zullen ze dus niet eens meer kunnen genieten van het aan de Bruggelingen toebehorende mooie historische gebouw, maar zullen ze in een naamloze ruimte moeten gaan aanschuiven.""13 miljoen euro huurgelden voor vloeroppervlakte zonder stijl noch prestige""Een laatste bezwaar betreft de kostprijs. Daar waar thans een nuttig gebruik wordt gemaakt tegen de minste prijs van historische gebouwen die stadseigendom zijn, wil men nu over 20 jaar niet minder dan 13 miljoen euro huurgelden gaan betalen voor een vloeroppervlakte zonder stijl noch prestige, in een gebouw dat een aanfluiting is van wat men in de Werelderfgoedstad Brugge mag verwachten en dat als minderwaardige architectuur liefst zo snel mogelijk weer wordt gesloopt."(AD)