Zes van de tien agendapunten gingen over de nieuwe functies van de algemeen en financieel directeur van de stad. Tegen de start van de volgende bestuursperiode in januari moeten de OCMW's volledig geïntegreerd zijn in de gemeentebesturen, vandaar die twe...

Zes van de tien agendapunten gingen over de nieuwe functies van de algemeen en financieel directeur van de stad. Tegen de start van de volgende bestuursperiode in januari moeten de OCMW's volledig geïntegreerd zijn in de gemeentebesturen, vandaar die twee nieuwe functies.Gemeentesecretaris Philippe Verraes en OCMW-secretaris Myriam Deloddere zullen worden opgeroepen om zich binnen de dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Zelfde procedure voor de functie van financieel directeur. Hier zullen Stefaan Volckaert, financieel beheerder bij de stad, en Tom Cuvelier, financieel beheerder bij het OCMW, een oproep krijgen.De salarisschaal van de algemeen directeur en financieel directeur wordt verhoogd met dertig procent. "Met pijn in het hart moet ik dat hier meegeven", liet schepen Geert Bossuyt horen. "Ik kan niet ontkennen dat er meer werk zal zijn. Het is een decreet en we kunnen niet anders dan dat zo te voorzien. Met dank aan minister Homans."De uitspraak deed bij coalitiepartner N-VA alvast de wenkbrauwen fronsen... In het decreet zochten we even op wat een algemeen directeur en financieel directeur per maand eigenlijk gaan verdienen. Na indexering en indien vijftien jaar anciënniteit gaat het om 8.000 euro bruto.(EDB)