SVH De Poort huurt woningen en verhuurt deze door aan mensen die zelf niet kunnen huren op de private huurmarkt. Het sociaal verhuurkantoor wil zijn aantal verhuurde woningen in Kuurne verdubbelen naar 20 tegen 2018. Eigenaars worden daarvoor gemotiveerd om hun woning, eventueel na renovatiewerken, in beheer te geven aan he...

SVH De Poort huurt woningen en verhuurt deze door aan mensen die zelf niet kunnen huren op de private huurmarkt. Het sociaal verhuurkantoor wil zijn aantal verhuurde woningen in Kuurne verdubbelen naar 20 tegen 2018. Eigenaars worden daarvoor gemotiveerd om hun woning, eventueel na renovatiewerken, in beheer te geven aan het SVK dat die woningen voor minstens negen jaar verhuurt aan mensen op de wachtlijst. Bij het inhuren van een woning door het SVK neemt dit de volledige huurdersverplichtingen op zich plus het dagdagelijks administratief en technisch beheer. De eigenaar is zeker van zijn huur, maar hiervoor eist het SVK dat de woning veilig is en voldoende aangepast aan het hedendaagse basiscomfort.Schepen van wonen Francis Watteeuw (SP.A): "De focus ligt op huisvesting voor grotere gezinnen waar volgens onze studie de woonnood het hoogst is. Woningen verhuurd via De Poort voldoen aan alle kwaliteitsnormen van wonen en bezitten het conformiteitsattest."Carl Vereecke (Heerlijk Kuurne) vroeg zich af of de samenwerking met het sociaal verhuurkantoor de beleidslijn volgt inzake wonen en of het niet wat ingewikkeld wordt voor de financiering mochten toelagen wegvallen: "Er zijn al overeenkomsten met de sociale bouwmaatschappijen als Eigen Gift, Eigen Hulp. Ook met een organisatie als de interlokale vereniging Woonwijs. Binnen Leiedal is er een project Warmer Wonen, dat mogelijks steun krijgt van Vlaanderen en Europa. Wat met de provinciale renovatietoelagen als die provincies vanaf 2017 niet meer bevoegd zijn voor welzijn?" Heerlijk Kuurne onthield zich bij de stemming over dit agendapunt.(JPDK-foto LL)