Burgemeester Stephan Mourisse (LVP): "In maart 2017 beslisten we om in de Kruisboomstraat een snelheidsregime van 50 km per uur in te voeren. Maar omdat die straat zo lang is, mist dat zijn effect, en houden vele chauffeurs zich niet aan die snelheid. We willen dit nu bijsturen naar slechts een gedeelte van de Kruisboomstraat: v...

Burgemeester Stephan Mourisse (LVP): "In maart 2017 beslisten we om in de Kruisboomstraat een snelheidsregime van 50 km per uur in te voeren. Maar omdat die straat zo lang is, mist dat zijn effect, en houden vele chauffeurs zich niet aan die snelheid. We willen dit nu bijsturen naar slechts een gedeelte van de Kruisboomstraat: vanaf het kruispunt met de Hoflandstraat tot voorbij de Kruisboomstraat nr. 4. Dit werd ook positief geadviseerd door de gemeentelijke verkeerscommissie in maart jongstleden."De rekeningen van de kerkfabrieken werden voor advies voorgelegd. Voor St.-Amatus Oostvleteren bedraagt de gemeentelijke exploitatietoelage 22.524 euro, voor St.-Martinus Westvleteren 26.064 euro en voor St.-Rictrudis Woesten 6.371 euro. "Die van Woesten is voor ons nu de goedkoopste, maar in de toekomst wordt dat de duurste, met de grote restauratiewerken op til. We mogen zeggen dat de kerkfabrieken erg hun best doen om hun budgetten binnen de perken te houden", aldus de burgemeester.Franky Pluym (Vleteren Actief) vroeg of landbouwers water mogen oppompen in het bufferbekken langs de Boterweg. Schepen Bram Coppein (LVP): "Dat heeft weinig zin, want daar staat maximum een halve meter water in, als het al regent. We zijn op zoek naar een goede locatie om grond te verwerven voor een bufferbekken."Marion Vermander (Vleteren Actief) vroeg om de gemeentebelastingen voor alleenstaanden (nu 62 euro), wat te verlagen, en die voor gezinnen (nu 100 euro) eventueel wat te verhogen, om zo tot eenzelfde eindresultaat te komen. De burgemeester zei de zaak eens te zullen onderzoeken.De komende gemeenteraad vindt plaats op woensdag 26 juni.(AHP)