CONTENT-voorzitter Wouter Onraedt hield geen blad voor de mond toen hij een brief voorlas en liet weten dat hij al meer dan 1.000 handtekeningen verzamelde tegen de sluiting. Volgens Onraedt is...

CONTENT-voorzitter Wouter Onraedt hield geen blad voor de mond toen hij een brief voorlas en liet weten dat hij al meer dan 1.000 handtekeningen verzamelde tegen de sluiting. Volgens Onraedt is er geen optie om de lagereschoolkinderen in andere gemeenten te laten zwemmen wegens plaatsgebrek. Hij riep de raadsleden op om dit probleem vanuit hun hart te bekijken en niet vanuit politiek oogpunt. Het zwembad heeft een zeer belangrijke maatschappelijke functie. Schepen van sport Stefaan Vercooren (Open VLD) stelde dat er zeker 1,4 miljoen euro nodig was om het oude zwembad volledig op te lappen. Onraedt had daar echter geen oren naar en stelde dat het met veel minder kon en dat de gemeente best over een periode van 20 jaar deze herstellingswerken kon afbetalen. Hij vroeg zich af of alles beslist werd door 6 mensen en of alle gemeenteraadsleden volgende maand in eer en geweten zouden durven stemmen over dit heikel punt. Wordt dus vervolgd in november.(JDK)