"Vandaag is een zwarte dag voor Kortrijk. De sluiting van de zaak is onverantwoord. Burgemeester Vincent Van Quickenborne neemt niet alleen het brood van de zaakvoerder en zijn gezin af, maar laat ook de klanten in de kou staan. En dat vlak voor Ramadan."
...

"Vandaag is een zwarte dag voor Kortrijk. De sluiting van de zaak is onverantwoord. Burgemeester Vincent Van Quickenborne neemt niet alleen het brood van de zaakvoerder en zijn gezin af, maar laat ook de klanten in de kou staan. En dat vlak voor Ramadan." Jamal Qnioun, heel recent nog voorgesteld als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen namens Kortrijk Vooruit, gaf in een uitgebreide Facebookpost aan hoe belangrijk hij Rahman Super Market acht voor de buurt. Hij vroeg zijn burgemeester dan ook om terug te komen op de beslissing en de uitbaters alsnog een laatste kans te geven. "Niemand is perfect en als je zoekt, zal je altijd en overal iets vinden", stelde hij. "Dat er problemen en onregelmatigheden zijn in de zaak, tot daar. Maar zo'n drastische maatregel nemen is hard en ongezien."Volgens Jamal vindt er al een paar jaar "tergend en roekeloos gedrag plaats door Parko, politie en inspectiediensten in de Zwevegemsestraat. Dat alles onder hevige druk van de burgemeester." "De Zwevegemsestraat moet voor hen vrij zijn van diversiteit, met andere woorden: alle 'allochtone' zaken moeten plaats ruimen voor hun toekomstproject. Om dat te realiseren, moet er slim en sluw actie ondernomen worden", klinkt het fel. Vooral de laatste passage kwam hem op heel wat kritiek te staan, zowel van buiten als van binnen zijn eigen partij. Kortrijk Vooruit-voorzitter Geo Verstichel reageerde geschrokken op de inhoud van Jamals betoog: "Het staat vast dat wij deze tekst in geen geval kunnen goedkeuren. Wij gaan dergelijke uitspraken nooit onderschrijven. Alle kandidaten van Kortrijk Vooruit distantiëren zich ten stelligste van deze tekst."Jamal Qnioun gaf kort daarna - opnieuw op zijn persoonlijke Facebookpagina - aan niet langer kandidaat voor Kortrijk Vooruit te zullen zijn. "Mijn respect voor de familie Rahman en Diwan gaat heel ver. Ik heb enkel mijn persoonlijke steun uitgesproken op basis van mijn eigen ervaringen met de wereldwinkel. Ik sprak in eigen naam en nergens lees je dat ik mijn solidariteit heb geuit in naam van een partij.""Voorzitter Geo Verstichel heeft mijn boodschap fel bekritiseerd. Als we elkaar niet respecteren, noch begrip kunnen tonen, dan hoeft het voor mij niet meer", aldus de Kortrijkzaan. "Hoewel ik er 100 procent van overtuigd was dat ik verkozen ging worden, heb ik nog altijd mijn principes. Ik wil aan eerlijke politiek doen, niet om een mooie plaats in de gemeenteraad te bekomen. Ik wil er effectief staan voor de zwakkeren onder ons. Ik trek me dan ook volledig terug, mijn besluit staat vast." Voorzitter Geo Verstichel bevestigde ondertussen het ontslag van Jamal te hebben aanvaard. "De stellingname van de heer Qnioun op Facebook in verband met de tijdelijke sluiting van de Rahman Super Market in de Zwevegemstraat worden noch door Kortrijk Vooruit zelf, noch door de kandidaten van Kortrijk Vooruit voor de komende gemeenteraadsverkiezingen onderschreven", klinkt het in een officiële mededeling van de partij. "Daarop heeft de heer Qnioun uit eigen wil de partij verlaten. Kortrijk Vooruit betreurt dit incident maar laat de moed zeker niet zakken. Wij gaan met volle goesting op zoek naar een nieuwe kandidaat die plaats 9 op de lijst de nodige glans zal geven."(EDB/OV)