Het is burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) menens met zijn vorig jaar aangekondigd masterplan voor Westende-Bad. Er is sindsdien al werk gemaakt van nogal wat initiatieven om wat hij ooit de 'Borinage van de kust' noemde een nieuw en aantrekkelijk aanzicht te geven, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Daarvoor moeten drastische maatregelen genomen worden, stelt hij, en wie Dedecker kent, weet wat dat betekent.
...

Het is burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) menens met zijn vorig jaar aangekondigd masterplan voor Westende-Bad. Er is sindsdien al werk gemaakt van nogal wat initiatieven om wat hij ooit de 'Borinage van de kust' noemde een nieuw en aantrekkelijk aanzicht te geven, maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Daarvoor moeten drastische maatregelen genomen worden, stelt hij, en wie Dedecker kent, weet wat dat betekent."Het plan is simpel: alle overlast, huisjesmelkerij en ronduit schandalige toestanden moeten eruit. De recente sluiting van enkele marginale horecazaken is slechts het topje van de ijsberg", zegt de burgemeester. "Tussen juni 2019 en maart van dit jaar - tot de lockdown daar noodgedwongen een voorlopig einde aan maakte - voerden mijn diensten niet minder dan 362 kwaliteitscontroles uit in flats. Welgeteld tien voldeden aan de minimale normen. Dat is een cijfer om van te duizelen en toont hoe erg het met de badplaats gesteld is. Het stoot mij trouwens tegen de borst als ik moet vaststellen dat OCMW's en instellingen vanuit het binnenland, maar bijvoorbeeld ook uit de regio zoals het Sociaal Verhuurkantoor Bredene-Oostende, hier flatjes voor hun cliënteel komen huren, soms niet groter dan 17 vierkante meter, mensen die hier dan het leefloon krijgen."De burgemeester heeft dan ook stappen ondernomen om de bouwvoorschriften aan te passen. "Die moeten toelaten om in bepaalde straten zoals de Zomerlaan enkele verdiepingen hoger te bouwen", legt hij uit. "De mogelijkheid om aantrekkelijke nieuwbouw te realiseren zal investeerders aantrekken en dat is meer dan nodig. Trouwens dat levert nu al resultaat op, onder meer op de zeedijk. Ik wil alle oude brol uit de jaren 1950 tot 1970 weg. De rotte appels moeten eruit en de appels die aan het verslensen zijn, krijgen een verjongingskuur. Flats moeten voortaan een minimum oppervlakte van 45 vierkante meter hebben."Het Masterplan bevat, naast drastische stedenbouwkundige ingrepen, ook investeringen in het sociaal-cultureel en toeristisch weefsel. "De aannemer voor de heraanleg van de Zeedijk is bekend en de werken starten in september. De Badenlaan, met een groot parkeergebouw, is in die zin geherstructureerd dat ze een duidelijk toegangsweg naar de badplaats werd. Westende-Bad kreeg zijn eigen politiekantoor, Villa Les Zéphyrs is een aantrekkelijk museum geworden en we hebben de Sint-Theresiakapel gekocht om het binnen afzienbare tijd een nieuwe sociale bestemming te geven. Het Rauschenbergplein wordt een groot park midden de badplaats. Ook op sociaal vlak moet er een en ander gebeuren. Er zal onder meer heel wat aandacht gaan naar de noden van de zwakkere doelgroepen die soms zelf de stap naar hulp niet durven te zetten," besluit Jean-Marie Dedecker. (DVL)