Slagroomsnuivers aangeklaagd op Meense gemeenteraad

Redactie KW

De gemeenteraad in Menen kon weer rekenen op heel wat belangstelling, het publiek mocht een relatief rustige raad volgen. Matthias Eeckhout van de Vlaams Belang fractie liet zich opmerken, niet in woorden wel door zijn T-shirt “Sinds 1302 Schild en Vrienden”.

Inwoners kunnen vragen stellen

De gemeenteraad telde meer mondelinge vragen dan agendapunten, de oppositie was dus heel actief. Er ging heel wat aandacht naar het nieuwe huishoudelijk reglement. Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Vooraf kregen alle fracties inspraak bij de opmaak ervan. Zo komt er meer digitalisering, de dossiers worden zoveel mogelijk digitaal doorgestuurd. Een nieuwigheid is dat een halfuurtje voor iedere gemeenteraad de inwoners vragen kunnen indienen. “Prima idee, maar blijkbaar kan enkel het college een antwoord daarop geven“, liet fractieleider van CD&V Lisa Maxy weten.

Raadslid Maxy was evenmin tevreden over het aantal vertegenwoordigers die haar fractie kreeg toegewezen in de verschillende gemeenteraadscommissies. Die vertegenwoordiging per politieke fractie dient evenredig te gebeuren, maar CD&V heeft slechts evenveel vertegenwoordigers als Open VLD en SP.A. Terwijl ze wel meer verkozenen telt. De verdeling verloopt geheel wettelijk, aldus voorzitter Vlaeminck (Open VLD).

Tenslotte kan wie daar de nood toe voelt, vanaf nu de verslaggeving via Audio beluisteren. Eddy Vandendriessche (Vlaams Belang) pleitte voor het invoeren van een retributie van 50 euro voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van een verblijfsvergunning tijdelijk verblijf. Schepen Herman Ponnet (SP.A) antwoordt dat ze geen nieuwe lasten wil opleggen aan de burgers, het betreft trouwens een zestigtal gevallen per jaar wat voor extra administratieve last zou zorgen. Waarbij hij nog een sneer geeft naar het raadslid, die hij hyprocrisie verwijt aangezien Vlaams Belang federaal dit retributiereglement eerder had afgekeurd.

Slagroomsnuivers

Fré Vandamme (CD&V) bemerkt steeds meer lege lachgaspatronen aan in de stad, die de zogenaamde slagroomsnuivers gebruiken om in een roes te geraken. Wat gaat de stad hiermee aanvangen.

Die capsules alsook het aanstekersgas vinden we inderdaad steeds vaker“, bevestigt schepen Patrick Roose (SP.A). We brengen in kaart waar we de meeste vinden, we kunnen echter niet ingrijpen bij de verkoop. Die is vrij. Wel bij de sensibilisering. Wat we reeds deden in het jeugd- en ontmoetingshuis Jakkedoe en het kot. Onze jeugdopbouwwerker is daar ook actief mee bezig.”

Menen geen sexy stad?

Tenslotte vroeg raadslid Caroline Bonte-Vanraes (CD&V) wanneer de stad eindelijk een ondernemersvriendelijk beleidsplan mag verwachten. “Het komt er in april”, antwoordt burgemeester Eddy Lust (Open VLD). “Dat antwoordde ik u reeds in de vorige zitting van de gemeenteraad.”

De ondernemers die geïnvesteerd hebben in Menen stellen zich vragen“, houdt raadslid Bonte-Vanraes vol. “Zeker nadat u in een toespraak hebt verkondigd dat Menen geen sexy stad is. Dat deed heel wat ondernemers de wenkbrouwen fronsen.”

Dit liet de burgemeester niet van zijn kant gaan. Hij wees het raadslid erop dat hij al heel wat enthousiaste ondernemers over de vloer kreeg en somde de verschillende bedrijventerreinen op die in verschillende fazes hun invulling krijgen. “U legt me woorden in de mond die uit hun context gehaald zijn“, aldus een misnoegde burgemeester. “Die ondernemers beweerden dat Menen geen sexy stad is, wat ik heb hernomen maar er ook onmiddellijk aan toegevoegd dat we er iets moois zullen van maken.”

(SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.