Site voormalig Iepers openluchtzwembad krijgt uitbreiding bij herinrichting

De ingang van het vroegere openluchtzwembad ter hoogte van de Lange Torhoutstraat. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Het stadsbestuur wil de zone tussen het zwembad en de Lange Torhoutstraat meenemen in de herinrichting van het vroegere openluchtzwembad. Dat antwoordde schepen Philip Bolle (Vooruit) op de gemeenteraad nadat zowel Jordy Sabels (Groen) als Nancy Six (Ieper2030) vroegen wat de verdere plannen zijn nu de beschermingsstatus werd opgeheven.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, ondertekende op 26 april het definitieve besluit voor de opheffing van de bescherming als monument van het openluchtzwembad. De opheffing was nodig want om de veiligheid en waterafvoer te garanderen plannen de stad en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) tegen 2027 verbeteringswerken aan de inrichting van de oostelijke stadsgrachten. De zwembadsite vormt hierbij een strategisch knooppunt om een verbinding van de Kasteelgracht met Wieltjesgracht te realiseren.

Zowel Nancy Six (Ieper2030) als Jordy Sabels (Groen) grepen de opheffing van het beschermingsstatuut aan om te polsen wat de verder plannen zijn voor de site en wat er over blijft van de studie uit de vorige legislatuur voor de watertuin die op de site zou komen.

Waterafvoer naar Wieltjesgracht doorbroken

In zijn antwoord benadrukte schepen Philip Bolle (Vooruit) dat in het licht van de klimaatopwarming werken aan de oostelijke afvoer van water absoluut noodzakelijk zijn om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. “De oostelijke afvoer verloopt via de Kasteelgracht en langszij het voormalig openluchtzwembad, maar de verbinding met de Wieltjesgracht is zo goed als verbroken, waardoor geen noemenswaardige debieten kunnen geloosd worden”, legde Bolle uit. “Bij grote toevoer van water via de Dikkebus(vijver)beek – die uitmondt in de Boterplas bij het station – kunnen we bij hoge waterstanden in de Verdronken Weiden in de problemen komen omdat er dan geen water uit de vestigen kan geloosd worden in de Verdronken Weiden.”

De schepen bevestigde dat er een nieuwe ontwerpstudie wordt gemaakt. “De VMM zal de helft van de ontwerpkost op zich nemen. Daarnaast engageren zij zich nu al voor partiële deelname in de kosten door mee het luik perceptie en beleving te financieren. Een veel betere deal dus dan eertijds. De ingrijpende waterwerken worden integraal gefinancierd worden door de VMM”, aldus Bolle. “We zullen ons ontwerpmatig niet beperken tot de contouren van het zwembad, maar we nemen de zone tussen de Lange Torhoutstraat en het zwembad mee in het ontwerp. De declassering bevrijdt ons van de beklemming van de erfgoedcontext, maar verbiedt ons anderzijds niet van elementen mee te nemen in het ontwerp die nuttig en functioneel kunnen zijn. Ik denk dan heel specifiek bijvoorbeeld aan de muren aan de zijde van de Basculestraat en de Kiplinglaan.”

Waterbeleving

Het ontwerpbureau krijgt geen blanco blad. Vanuit de stad zijn er al zekere richtlijnen. “Het ontwerp moet rekening houden met het RUP Vestingen dat het zwembad duidt als deel uitmakend van een parklandschap. De dieperliggende komvorm van de site is hier wellicht beeldbepalend”, aldus schepen Bolle. “Het waterverhaal, dat onverbrekelijk verbonden is met de nieuwe invulling, moet meer zijn dan louter een herstelde wateras tussen Kasteelgracht en Wieltjesgracht. Hier gaan we resoluut voor een recreatieve invulling met waterbeleving in de hoofdtoon. Het nieuwe ontwerp moet ook een functionele invulling krijgen en dan nog liefst in gelaagdheid. Dit zal onder meer een wezenlijke verschil uitmaken met het afgevoerde ontwerp. Het herstel van de formidabele zichtas op de Menenpoort is uiteraard vanzelfsprekend en dat alles in een historisch kader waar we niet zullen aan voorbijgaan.”

Twee bezwaren tegen declassering

De schepen beloofde dat het bestuur ruim oog zal hebben voor participatie door buurtbewoners en bij uitbreiding alle Ieperlingen. “Ik wil ook benadrukken dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek er slechts twee bezwaren binnenkwamen: eentje van een inwoner uit Hemiksem en eentje van een beroepsvereniging (GORDUNA) van conservatie architecten uit Antwerpen. Laat het dus duidelijk zijn dat de Ieperling voor 100% achter onze vraag tot declassering staat. En voor diegenen die zich nog steeds afvragen waarom het vorig ontwerp werd afgevoerd, kan ik u het volgende zeggen: het was misschien ‘gewoon goed’, maar het was simpelweg niet ‘goed genoeg’ voor Ieper’, besloot Philip Bolle. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.