De toenmalige zelfstandige gemeente Reningelst kocht in 1973 gronden in de Vlamertingseweg aan voor de aanleg van voetbalvelden. Ondertussen werd een nieuwe sportzone aangelegd in de Kriekstraat. Momenteel worden de gronden in de Vlamertingseweg niet meer gebruikt en is de openbare functie verdwenen. Er kan worden overgegaan tot de desaffectatie en verkoop van de gronden. Landmeter Marc Feys maakte een metingsplan op van de gronden. Volgende percelen zijn aangeduid op dit metingsplan: Lot 1: parking en toegang voetbalveld, deels verhard, met uitweg naar de Vlamertingseweg, met een oppervlakte van 18 a 73 ca. en Lot 2: oud voetbalveld en per...

De toenmalige zelfstandige gemeente Reningelst kocht in 1973 gronden in de Vlamertingseweg aan voor de aanleg van voetbalvelden. Ondertussen werd een nieuwe sportzone aangelegd in de Kriekstraat. Momenteel worden de gronden in de Vlamertingseweg niet meer gebruikt en is de openbare functie verdwenen. Er kan worden overgegaan tot de desaffectatie en verkoop van de gronden. Landmeter Marc Feys maakte een metingsplan op van de gronden. Volgende percelen zijn aangeduid op dit metingsplan: Lot 1: parking en toegang voetbalveld, deels verhard, met uitweg naar de Vlamertingseweg, met een oppervlakte van 18 a 73 ca. en Lot 2: oud voetbalveld en perceel grasland, nabij de Vlamertingseweg, met een oppervlakte van 1 ha 40 a 95 ca. Dit tweede lot heeft als bestemming landbouwgrond. Er wordt voorgesteld om deze gronden openbaar te verkopen.Het schattingsverslag werd opgemaakt door landmeter Marc Feys. Lot 1 wordt geschat op 13.500 euro en lot 2 wordt geschat op 65.000 euro. Er wordt voorgesteld om de instelprijs vast te stellen op 13.500 euro voor lot 1 en 65.000 euro voor lot 2.Voor het dienstjaar 2019 is de dotatie van de stad Poperinge voor de politiezone ARRO Ieper vastgesteld op 1.592.098 euro. Een stijging van 1 procent ten opzichte van 2018. Op het Haringeplein wordt een perceel grond verkocht nabij de pastorie.Het is de bedoeling dat de garage en kiosk worden afgebroken en dat de verbindingsweg naar de parking van de De Levaard een breedte van minimum 4,33 m krijgt. Het resterende deel van het perceel wordt onderhands verkocht aan de aanpalende eigenaar omdat een openbare verkoop geen betere verkoopprijs zou opleveren. De waarde van de grond wordt geschat op 35 euro/m² of 2.765 euro voor het perceel van 79 m².Aquafin plant de bouw van een pompstation in de Haringestraat ter hoogte van de brandweerkazerne. In het kader van deze werken wenst Aquafin een perceel grond in Roesbrugge-Haringe, kadastraal bekend als 7de afdeling, sectie A, nr. 482 H, met een oppervlakte van 125 m², van de stad aan te kopen. De waarde van de grond wordt geschat op 140 euro/m² of 17.500 euro. Een vergoeding voor wederbelegging van 3.955 euro wordt toegekend. Voor de aankoop van het perceel zal Aquafin 21.455 euro betalen.Het openbaar onderzoek van de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) van Poperinge werd afgesloten op 7 juli 2018. Er werden drie adviezen ontvangen en 112 bezwaren waarvan er één bezwaar met 473 medeondertekenaars. Het schepencollege antwoordde in zitting van 6 augustus 2018 positief op de vraag van de GECORO om de adviestermijn met 60 dagen te verlengen. Hierdoor moet de partiële herziening van het GRS uiterlijk tijdens de gemeenteraad van december definitief worden vastgesteld.De laatste gemeenteraad van dit jaar is gepland op maandag 17 december. Schepen Jurgen Vanlerberghe (Samen) legt op maandag 3 december de eed af als gedeputeerde: "Vanaf dan kan ik wettelijk gezien geen schepen meer zijn. Of ik zal vervangen worden in het schepencollege, en door wie, daar zijn we nog niet helemaal uit. Het zou ook kunnen dat het stadsbestuur verder doet met een schepen minder, voor die korte periode tot begin januari, wanneer de nieuwe gemeenteraad aantreedt." (AHP/FT/MD)