In de kerk werden er de afgelopen jaren nog amper diensten en vieringen gehouden. De tweede stap in het vernieuwingsproces zal overigens de vorm aannemen van de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum op diezelfde site. "In eerste instantie zijn we niet uitgegaan van de afbraak van de Sint-Amanduskerk", is burgemeester Lut Deseyn (Gba) duidelijk.
...

In de kerk werden er de afgelopen jaren nog amper diensten en vieringen gehouden. De tweede stap in het vernieuwingsproces zal overigens de vorm aannemen van de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum op diezelfde site. "In eerste instantie zijn we niet uitgegaan van de afbraak van de Sint-Amanduskerk", is burgemeester Lut Deseyn (Gba) duidelijk. "Als eerste piste zochten we naar een heroriëntatie van de kerk, die eventueel - zoals dat in veel gemeenten al het geval is - in zijn huidige vorm dienst had kunnen doen als een ontmoetingscentrum. Een studie wees echter uit dat de kosten voor dat project veel te hoog zouden oplopen: tot zo'n 2.400.00 euro. In die kostprijs zitten onder meer de noodzakelijke renovatiewerken én de onderhouds- en energiekosten verwerkt. Omdat een energiezuinig beleid noodzakelijk is dezer dagen, kon een dergelijke project geen optie meer zijn." De sloop van de kerk bleef uiteindelijk over als enige duurzame en definitieve mogelijkheid. "Dat klopt. Er is dan ook een akkoord gekomen met de kerkraad in Kerkhove om het kerkgebouw aan de gemeente te verkopen. De afbraakwerken van de kerk zijn geraamd op een kleine 350.000 euro, een exacte kostprijs van het nieuwe gebouw is er nog niet. Wat wél vaststaat is dat het nieuwe ontmoetingscentrum veel beter gelegen zal zijn dan het oude. Het feit dat het zich dicht bij de basisschool bevindt, brengt als voordeel met zich mee dat de leerlingen het als refter kunnen gebruiken. De tijd dat de kinderen via de 'grote baan' moeten om hun middagmaal te nuttigen, zal voorbij zijn. Binnenkort hoeven ze er enkel maar een tuin voor te doorkruisen. Daar komt nog eens bij de het huidige ontmoetingscentrum blijvend onderdak zal kunnen bieden aan de speelpleinwerking en diverse verenigingen."De burgemeester en de kerkraad lieten het besluit dit weekend weten aan de inwoners van Kerkhove. "Voor sommige parochianen was die beslissing moeilijk te verwerken, zeker voor de mensen die trouwe kerkgangers zijn. Maar goed, al sinds 2016 is er sprake van een heroriëntering van de kerk, dus zo'n grote verrassing zal dit ook weer niet geweest zijn. In samenspraak met het kerkbestuur van Kerkhove hebben we in ieder geval wel beslist dat er voor een blijvende herinnering aan de kerk gezorgd zal worden. Of de kerkfabriek in Kerkhove nu zal verdwijnen? Dat lijkt me billijk: zonder kerk is het bestaan van een kerkbestuur in Kerkhove vrij onnodig." De procedure voor de sloop van de kerk wordt opgestart in 2020. Voor de bouw van het nieuw ontmoetingscentrum denkt het gemeentebestuur aan een wedstrijdformule. Naast het kerkdossier staat er Kerkhove overigens nog wat vernieuwingen te wachten. "Op termijn zouden we op de site van Dumoulin, een oude graanmaalderij, een KMO-zone willen creëren. Dat oude gebouw is bijna industrieel erfgoed en in handen van privé-eigenaren. Er is in dit dossier dan ook geen sprake van afbraakplannen. Het gebouw zou dus onderdak kunnen bieden aan kleine bedrijfjes en horecazaken", besluit Deseyn. (Jan Steenhoudt)