De bewuste landelijke Sint-Amandsstraat zou verbreed worden tot het kaliber van een ringweg en moest zo het zware verkeer uit het centrum weg halen. Buurtbewoners tekenden meteen bezwaar aan en dit werd nu gegrond bevonden.
...