Op het provinciaal congres van SP.A West-Vlaanderen in cc De Spil in Roeselare kozen de West-Vlaamse leden het nieuwe dagelijks bestuur en de nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar. Simon Bekaert werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Simon, 42 jaar en afkomstig uit Tielt, is fractieleider in de provincieraad en aan de slag als advocaat. Bij de verkiezingen in 2019 was hij eerste opvolger voor het Vlaams parlement. Hij krijgt ondersteuning van een nieuw dagelijks bestuur met vertegenwoordigers uit de volledige provincie.

Netwerk- en expertisecentrum

"We gaan ons volop inzetten om onze slagkracht nog verder te vergroten", zegt Simon Bekaert. "Daarom zetten we ook de komende jaren hard in op onze afdelingen: we vormen een provinciaal vormingscentrum van waaruit we iedereen de tools kunnen aanbieden om te groeien. Tegelijk gaan we voor een snelle respons: we zullen de komende jaren blijven kort op de bal spelen en zo SP.A in West-Vlaanderen nog steviger op de kaart zetten."

"Met ons sterk team, onze leden en militanten, medewerkers en mandatarissen gaan we ons nu voluit versterken. Vanuit onze provinciale werking voorzien we daarom een netwerk- en expertisecentrum. Zo stomen we door naar de verkiezingen van 2024 die een belangrijke mijlpaal zullen vormen voor onze partij", aldus Simon Bekaert.

Op het provinciaal congres van SP.A West-Vlaanderen in cc De Spil in Roeselare kozen de West-Vlaamse leden het nieuwe dagelijks bestuur en de nieuwe voorzitter voor de komende vier jaar. Simon Bekaert werd verkozen tot nieuwe voorzitter. Simon, 42 jaar en afkomstig uit Tielt, is fractieleider in de provincieraad en aan de slag als advocaat. Bij de verkiezingen in 2019 was hij eerste opvolger voor het Vlaams parlement. Hij krijgt ondersteuning van een nieuw dagelijks bestuur met vertegenwoordigers uit de volledige provincie."We gaan ons volop inzetten om onze slagkracht nog verder te vergroten", zegt Simon Bekaert. "Daarom zetten we ook de komende jaren hard in op onze afdelingen: we vormen een provinciaal vormingscentrum van waaruit we iedereen de tools kunnen aanbieden om te groeien. Tegelijk gaan we voor een snelle respons: we zullen de komende jaren blijven kort op de bal spelen en zo SP.A in West-Vlaanderen nog steviger op de kaart zetten.""Met ons sterk team, onze leden en militanten, medewerkers en mandatarissen gaan we ons nu voluit versterken. Vanuit onze provinciale werking voorzien we daarom een netwerk- en expertisecentrum. Zo stomen we door naar de verkiezingen van 2024 die een belangrijke mijlpaal zullen vormen voor onze partij", aldus Simon Bekaert.