Serene installatie in Harelbeke: “Klaar voor een positief verhaal”

Op de eerste rij zitten Francis Pattyn, Kathleen Duchi, Lynn Callewaert, David Vandekerckhove, Alain Top, Melissa Depraetere, Dominique Windels, Elke Vlaeminck en Filip Lainez. Daarachter zien we Fleur De Buck, Rosanne Mestdagh, Rita Beyaert, Gwenny Meyfroid, Louis Byttebier, Tijs Naert, Nancy Debeerst, Cedric Van Den Bussche, Lise-Marie Platteau, André Vanassche en Wouter Bouckaert. Op de derde rij staan Willy Vandemeulebroucke, Koen Opsomer, Inge Bossuyt, Thomas Guillemyn, Wout Patyn, Patrick Claerhout, Brecht Vandeburie, Heidi Sohier en Rik Vandenabeele. © LOO
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Aan publiek was er geen gebrek, woensdagavond, voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad. De raadszitting verliep heel sereen, er was applaus voor elk raadslid bij het afleggen van de eed.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft op 5 december 2018 de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Harelbeke geldig bevonden. “Deze installatievergadering is gebonden aan procedures die we moeten doorlopen, maar ze is wel openbaar“, legde uittredend gemeenteraadsvoorzitter Willy Vandemeulebroucke uit, die werd bijgestaan door algemeen directeur Carlo Daelman.

De vergadering werd gevolgd door een zeer talrijk opgekomen publiek. De zitting verliep volgens een vooraf opgemaakt scenario met onder meer aktename van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester en onderzoek van de geloofsbrieven van de gemeenteraadsleden en eedaflegging. Legden volgens rangorde de eed af als gemeenteraadslid met de woorden ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’: Rita Beyaert (CD&V), Willy Vandemeulebroucke (SP.A), André Vanassche (Open VLD), Alain Top (SP.A), Francis Pattyn (CD&V), David Vandekerckhove (Groen), Rik Vandenabeele (VB), Rosanne Mestdagh, Kathleen Duchi (CD&V), Inge Bossuyt, Dominique Windels (SP.A), Tijs Naert (Groen), Lynn Callewaert (CD&V), Patrick Claerhout, Fleur De Buck (N-VA), Melissa Depraetere (SP.A), Louis Byttebier (Groen), Filip Lainez (SP.A), Thomas Guillemyn, Koen Opsomer (CD&V), Gwenny Meyfroid (Groen), Elke Vlaeminck (SP.A), Wouter Bouckaert (Open VLD), Lise-Marie Platteau, Nancy Debeerst (Open VLD), Wout Patyn (N-VA), Heidi Sohier (VB) en Brecht Vandeburie (N-VA).

We kijken uit naar een constructieve oppositie – CD&V

Omdat verkozene Michaël Vannieuwenhuyze (Open VLD) zijn mandaat niet wenst op te nemen wordt hij vervangen door opvolger Cedric Van Den Bussche. Na het agendapunt afstand van mandaten gaf Willy Vandemeulebroucke de fakkel door aan de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Rita Beyaert (CD&V). Daarna werd overgegaan tot het onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de nieuwe schepenen. Eerste schepen is Francis Pattyn, tweede schepen Tijs Naert, derde schepen wordt Dominique Windels, vierde schepen Kathleen Duchi, en vijfde schepen David Vandekerckhove. Lynn Callewaert wordt als schepen van Sociale Zaken zesde schepen.

Tot slot volgde nog de installatie van het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken. Rita Beyaert wordt hier ook voorzitter. In het vragenkwartiertje vroeg en kreeg de CD&V-fractie een tussenkomst. “Wij wensen alle schepenen en in het bijzonder Francis, Kathleen en Lynn heel veel succes toe. Ook collega gemeenteraadsleden, waarvan er 15 van de 29 voor de eerste keer zetelen, wensen we graag veel moed en succes toe. We kijken uit naar de constructieve oppositie van onze collega’s, zoals onze twaalf mensen dat de afgelopen jaren hebben gedaan en wens hen hiervoor nogmaals uitdrukkelijk te bedanken. Onze fractie is klaar voor een heel positief verhaal voor onze stad.”

De huidige coalitie wordt gevormd door het kartel SP.A/Groen (11 zetels) en CD&V (7 zetels), samen goed voor 18 zetels van de 29. In de oppositie zitten Open VLD met 5 zetels, N-VA met 4 zetels en Vlaams Belang met 2 zetels.

De voorzitter van de gemeenteraad is Rita Beyaert (CD&V).

Het college van burgemeester en schepenen telt zeven leden: de burgemeester (SP.A) van kartel SP.A/Groen en drie zetels voor CD&V, twee zetels voor Groen en één zetel voor SP.A.

Familie Guillemyn supportert voor Thomas

Hilde, Johan, Thomas, Inias en Sebas staan vooran. Jan, Nicolas, Laura en Eveline achteraan.
Hilde, Johan, Thomas, Inias en Sebas staan vooran. Jan, Nicolas, Laura en Eveline achteraan.© LOO

Raadslid voor CD&V Thomas Guillemyn (26) had de meeste supporters bij zich: broers Sebas Inias en Nicolas, zus Eveline, zijn vriendin Laura, papa Johan en schoonfamilie Hilde en Jan Coussement. “We hebben ons laten horen en zeer hard geapplaudisseerd toen Thomas de eed aflegde”, zegt broer Inias, die zelf in de kindergemeenteraad zetelt. “Het is leuk om de ‘grote’ gemeenteraad ook eens in het echt mee te maken.” Thomas is de derde uit een gezin van 15 kinderen. “Politiek zit een beetje in de familie zeker. Twee raadsleden in één gezin. Het is aangenaam dat Inias en enkele familieleden hier zijn”, lacht hij.

Verkozen, maar niet zetelend omwille van beleidsfunctie

De raad telt 15 nieuwkomers: vijf bij Open VLD, drie bij SP.A (kartel SP.A/Groen), twee bij Groen (kartel SP.A/Groen), twee bij CD&V, twee bij N-VA en één bij Vlaams Belang. De gemeenteraad bestaat uit 12 vrouwen en 17 mannen. Michaël Vannieuwenhuyze (Open VLD) neemt zijn zitje in de nieuwe gemeenteraad niet in omdat zijn nieuwe functie onverenigbaar is met een mandaat in de gemeenteraad. Hij wordt vanaf 1 februari beleidsverantwoordelijke Sport in de stad Harelbeke. Michaël wordt opgevolgd door Cedric Van Den Bussche. Het mandaat van schepen Dominique Windels (SP.A) eindigt op 1 januari 2022. Hij wordt opgevolgd door raadslid Melissa Depraetere. De oudgedienden van deze raad zijn Rita Beayert (CD&V) en Willy Vandemeulebroucke (SP.A) met 10.559 dagen al dan niet onderbroken politieke activiteit. De teller bij nieuwkomer André Vanassche (Open VLD) staat op 8.233 dagen.

Familie Guillemyn supportert voor Thomas

Hilde, Johan, Thomas, Inias en Sebas staan vooran. Jan, Nicolas, Laura en Eveline achteraan.
Hilde, Johan, Thomas, Inias en Sebas staan vooran. Jan, Nicolas, Laura en Eveline achteraan.© LOO

Raadslid voor CD&V Thomas Guillemyn (26) had de meeste supporters bij zich: broers Sebas Inias en Nicolas, zus Eveline, zijn vriendin Laura, papa Johan en schoonfamilie Hilde en Jan Coussement. “We hebben ons laten horen en zeer hard geapplaudisseerd toen Thomas de eed aflegde”, zegt broer Inias, die zelf in de kindergemeenteraad zetelt. “Het is leuk om de ‘grote’ gemeenteraad ook eens in het echt mee te maken.” Thomas is de derde uit een gezin van 15 kinderen. “Politiek zit een beetje in de familie zeker. Twee raadsleden in één gezin. Het is aangenaam dat Inias en enkele familieleden hier zijn”, lacht hij.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.