Rustenhove is een verborgen stukje Ieper tussen de Kalfvaart, Basculestraat, Torrepoortlaan en de Lindendreef waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten is. Momenteel staan er zeven seniorenwoningen in een rijtje, met een graspleintje ervoor. De grond en de huisjes zijn eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, die nu nieuwbouwplannen heeft voor de site.
...

Rustenhove is een verborgen stukje Ieper tussen de Kalfvaart, Basculestraat, Torrepoortlaan en de Lindendreef waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten is. Momenteel staan er zeven seniorenwoningen in een rijtje, met een graspleintje ervoor. De grond en de huisjes zijn eigendom van sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, die nu nieuwbouwplannen heeft voor de site. "Nu wordt er nog een huisje gebruikt als noodwoning", zegt schepen van Wonen Philip Bolle (SP.A). "De andere huisjes staan al leeg, omdat de huisjes qua comfort en veiligheid niet meer voldoen aan de huidige normen. Ons Onderdak heeft plannen om die zeven huisjes af te breken en te vervangen door twaalf nieuwe woningen. Terwijl het nu gaat om gelijkvloerse woningen, zullen ze nu een extra bouwlaag krijgen."Concreet gaat het om vier constructies die rond het huidige graspleintje zullen gebouwd worden, waardoor het pleintje meer een binnentuin wordt. "In de toekomst wordt dit een mooi groen parkje. Doorwaadbaar, dus waar voorbijgangers gewoon door zullen kunnen wandelen", vervolgt schepen Bolle, die tevens voorzitter is van Ons Onderdak. "Qua doelgroep voor die woningen richten we ons op mindermobiele mensen. Daarbij zullen we kijken naar een eventuele samenwerking met wzc Wieltjesgracht."Een ander bouwdossier dat aan bod komt is het project Velodroom, dat bestaat uit drie parkvilla's met aanleg van wegenis. "In de omgeving van de Velodroom zitten er momenteel drie verschillende projecten in de procedure", vervolgt Philip Bolle. "Er is het project aan de Steendam, op het einde van de Werfstraat, waarvan de zaak der wegen al is voorgekomen op de gemeenteraad in juli. Dan zijn er nog twee projecten in de Haiglaan, onder andere een grote aanvraag van Sofimo aan de Vaart.""Dat dossier is recent voor de provinciale omgevingsvergunning gekomen en die heeft de stad over de volledige lijn gelijk gegeven in de bezwaren bij dat project. Sofimo zal dus zijn huiswerk opnieuw moeten doen en met een beter voorstel moeten komen.""Ten slotte is er ook het project in de Velodroomstraat zelf, waar een aanvraag loopt om drie parkvilla's, zeg maar kleine appartementsgebouwen, te bouwen met maximaal negen woonentiteiten per gebouw. Nu ligt de goedkeuring voor de wegenis voor. Mocht later blijken dat het project niet doorgaat, dan gaat de wegenis natuurlijk ook niet door."De gemeenteraad vindt plaats op maandag 7 september om 19.30 uur, maar door de coronarichtlijnen kan die niet doorgaan in de raadzaal. Net zoals in juli verzamelen de gemeenteraadsleden in de aula van AC Auris. Het aantal plaatsen in de zaal is beperkt. De raad kan ook opnieuw via livestream gevolgd worden.