Nu het schooljaar weer uit de startblokken is geschoten, wil Dieter Carron (N-VA) werk maken van veiligere schoolomgevingen. "Voor elke euro die de stad investeert in meer veiligheid aan de schoolpoort, legt Vlaanderen er een euro naast. Dat werd op 29 maart 2019 besloten", verduidelijkt hij. "Veel ouders sturen hun kinderen jammer genoeg niet met de fiets naar school omdat de omgeving aan de schoolpoort te druk en onveilig is. Ze brengen hun kind dan maar met de auto naar school en dragen zo bij aan het probleem."
...

Nu het schooljaar weer uit de startblokken is geschoten, wil Dieter Carron (N-VA) werk maken van veiligere schoolomgevingen. "Voor elke euro die de stad investeert in meer veiligheid aan de schoolpoort, legt Vlaanderen er een euro naast. Dat werd op 29 maart 2019 besloten", verduidelijkt hij. "Veel ouders sturen hun kinderen jammer genoeg niet met de fiets naar school omdat de omgeving aan de schoolpoort te druk en onveilig is. Ze brengen hun kind dan maar met de auto naar school en dragen zo bij aan het probleem.""De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn. Kleine ingrepen zoals fietssuggestiestroken, rijbaankussens, anti-parkeerpalen, thermoplastische wegmarkeringen, een gevleugeld zebrapad... kunnen snel een concreet verschil maken voor meer veiligheid in de schoolomgeving. Er kan één subsidieaanvraag per jaar ingediend worden voor maximaal tien schoolomgevingen, waarbij elke schoolomgeving een subsidie van maximaal 25.000 euro kan ontvangen. Gezien er in Roeselare nog veel schoolomgevingen zijn waar er verbetering mogelijk is, denk maar aan mijn tussenkomst van begin dit jaar voor de lagere school in Beveren, stel ik graag de vraag waarom Roeselare nog geen dossier ingediend heeft. Heeft de stad plannen om gebruik te maken van deze mooie tegemoetkoming?"Liselot De Decker (Open VLD) ijvert ook voor fietsveiligere schoolomgevingen. "Samen met mijn drie kinderen heb ik bij de start van het nieuwe schooljaar naar school gefietst", zegt ze. "Helaas moet ik toegeven dat mijn moederhart al vrij snel stilstond tijdens onze eerste fietsrit richting school. De school ligt namelijk in de Zuidstraat en komende van de Sint-Michielskerk is dit toch een grote uitdaging. Niet alleen bij de automobilist, maar ook bij de jonge fietser merk ik veel agressief gedrag op de weg. Ik werd ondertussen al een paar keer aangesproken en kreeg de vraag hoe het met Roeselare als fietsstad gesteld is. Welke acties werden er ondernomen om de fietsveiligheid rond de scholen te verbeteren?"Ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) deelt deze zorg. "We mogen het aandeel fietsende scholieren in onze stad niet onderschatten", stelt hij. "Daar is ieder jaar ook weer een verhoogd veiligheidsrisico aan verbonden. Onze fietsveiligheid steunt op twee pijlers: mobiliteit en veiligheid. Deed de politie al extra acties (of komen die er nog) om de fietsveiligheid bij scholieren te verhogen? En uit een scholierenenquête van 2017 kwamen heel wat knelpunten binnen de Ring rond Roeselare. Zijn die ondertussen al aangepakt?"Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V): "Hier liggen wij allemaal wakker van. Wat de subsidies betreft: er is nog geen dossier ingediend, want die moeten dan binnen de zes maanden uitgevoerd worden. Maar als we plannen hebben, zullen we hier zeker gebruik van maken. Dit kan mogelijk gebeuren bij de heraanleg van de Honzebroekstraat in onze plannen met de Godelievewijk. We hebben ook contact gehad met de directeur van de school in Beveren. Hij stelt dat de schoolomgeving daar niet onveiliger is dan bij anderen. Hij betreurt ook dat u (Dieter Carron, red.) flyers uitdeelt aan de school zonder dat daarover vooraf is gecommuniceerd."Griet Coppé benadrukt dat er al heel wat maatregelen voor een fietsveiligere schoolomgeving zijn geleverd. "Aan de Spanjestraat, aan de Vikingschool... We hebben fietspaden uitgebreid en snelheidsremmende maatregelen genomen. De Westlaan en Noordlaan zijn aangepakt, net als de omgeving aan Trax en het recente 3A-knooppunt. Maar dit verhaal is allesbehalve af. Hier werken we aan verder. De grote uitdaging is het realiseren van meer fietsvriendelijke wegen en deze bestuursperiode moet er honderd kilometer extra fietspaden gerealiseerd worden."Burgemeester Kris Declercq vult nog aan: "Met de politie zijn er ook heel wat acties. Zo hebben we nu fietslichtjes laten maken die worden de komende weken gratis aan de schoolpoorten uitgedeeld."