De nieuwe CD&V-bestuursploeg die burgemeester Hendrik Verkest voorstelt, telt één lid minder dan het huidig aantal leden, maar is ongewijzigd qua samenstelling. Walter Yde, die zich niet meer verkiesbaar stelde, neemt na 37 jaar (waarvan 26 jaar als schepen) afscheid van de Wingense lokale politiek.
...

De nieuwe CD&V-bestuursploeg die burgemeester Hendrik Verkest voorstelt, telt één lid minder dan het huidig aantal leden, maar is ongewijzigd qua samenstelling. Walter Yde, die zich niet meer verkiesbaar stelde, neemt na 37 jaar (waarvan 26 jaar als schepen) afscheid van de Wingense lokale politiek.Er komen dus een aantal nieuwe bevoegdheden richting college zoals klimaat, duurzaamheid, dienstverlening en administratieve vereenvoudiging, facility management en participatiebeleid. Andere taken krijgen een omschrijving die beter aansluit bij de beleidsmatige trends en evoluties zoals flankerend onderwijsbeleid, lokaal kind- en gezinsbeleid en ouderenzorg- en beleid. Verder werd zoveel mogelijk in clusters gewerkt zodat de schepenambten zo goed mogelijk kunnen afgestemd worden op het organogram van de gemeentelijke diensten.Burgemeester Hendrik Verkest is aan zijn zesde ambtstermijn toe en neemt het algemeen beleid, externe relaties en protocol, integrale veiligheid, vergunningenbeleid, ruimtelijke planning, financiën, mobiliteit, personeelsbeleid en erediensten voor zijn rekening. Tijdens de legislatuur zal burgemeester Hendrik Verkest zijn burgemeesterssjerp doorgeven aan Lieven Huys, die tot en met de burgemeesterswissel eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad wordt. Lieven Huys staat in voor cultuur (inclusief de bibliotheek), sport en jeugd. Bij de burgemeesterswissel zal Jens Danneels het schepencollege vervoegen.Voor tweede schepen Hedwig Kerckhove wordt dat openbare werken, groenbeheer en -onderhoud, flankerend onderwijsbeleid, Noord-Zuid en land- en tuinbouw. Brecht Warnez wordt derde schepen. Zijn takenpakket bestaat uit milieu, klimaat en duurzaamheid, communicatie en participatiebeleid, IT, dienstverlening, adsministratieve vereenvoudiging en toerisme en recreatie.Ann Mesure vergezelt het college als vierde schepen. Zij krijgt de bevoegdheden lokale economie, jubilea en feestelijkheden, gelijke kansen, burgerzaken, archief en facility management.Tom Braet wordt voorzitter voor het Bijzonder comité voor Sociale Dienst en zal zich buigen over lokaal kind- en gezinsbeleid, sociaal beleid en welzijn, wonen en ouderenzorg- en beleid.Tot de nieuwe bestuursperiode ingaat, blijft het huidige college op post. Daarna kunnen de krijtlijnen uitgezet worden voor de komende zes jaar. "Het wordt een ambitieus plan dat we willen waarmaken binnen de beschikbare middelen", aldus de burgemeester.