Glamping staat voor 'Glamorous Camping' een mate van kamperen waar een hoge mate van luxe aanwezig is.
...

Glamping staat voor 'Glamorous Camping' een mate van kamperen waar een hoge mate van luxe aanwezig is.Karl Bonny (CD&V) had het zeer moeilijk ermee dat de vraag niet onmiddellijk afgewimpeld werd. "In welk stadium is deze aanvraag?", stelde Karl Bonny de vraag aan Schepen Celesta Muylle (W.I.T.). "Is dit wel verenigbaar met de stille recreatie die op de site altijd voorzien was? Welke investeringen moeten er gedaan worden? Zal er mogen gezwommen worden in de Stationsput? Wat zal er gebeuren met de visclub? Komt er een bar? Wat met de omwonenden? Mogelijke lawaaihinder? Wordt de bestemming van de Stationput en omgeving herbekeken?"Op de vele vragen van Karl Bonny antwoordde Celesta Muylle dat de vraag pas afgelopen dinsdag formeel aan het Schepencollege gesteld werd en dat die aan de verschillende diensten voor evaluatie werd voorgelegd.(RI)