Speerpunt van het beleid is participatie. Daarvoor wordt niet alleen een on-line tool ter beschikking gesteld, maar de beleidsploeg beloofde ook off-line overlegmomenten...

Speerpunt van het beleid is participatie. Daarvoor wordt niet alleen een on-line tool ter beschikking gesteld, maar de beleidsploeg beloofde ook off-line overlegmomenten te zullen organiseren. Het beleidsplan voorziet onder meer de realisatie van een nieuw socio-cultureel centrum op de Bruwiersite, de dorpskernvernieuwing van Ichtegem, de realisatie van de Jeugdsite in Eernegem en een nieuw containerpark in de Fabriekweg.Twistpunt met de oppositie wordt ongetwijfeld Huis Mahieu in Eernegem. De huidige coalitie vindt de investering die gepaard gaat met de volledige renovatie ervan niet verantwoord in verhouding met de vage bestemming. Vooral de CD&V is een andere mening toegedaan en vindt de erfgoedwaarde van het gebouw zeer belangrijk en wijst op de al toegekende subsidies en heeft dan ook aangekondigd daar een strijdpunt van te maken.