Schepen van Welzijn Natacha Waldmann ongemeen scherp voor vorig beleid sociaal verhuurkantoor

Schepen Natacha Waldmann (Groen). (foto Peter Maenhoudt)
Hannes Hosten

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann (Groen) schetste op de voorbije gemeenteraad een vernietigend beeld van de werking van het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Oostende-Bredene in de vorige legislatuur. “In 2019 tekenden we een tekort op van 350.000 euro en spendeerden we 400.000 euro aan huurgelden voor leegstaande woningen.”

De gemeenteraad nam kennis van het goedgekeurde meerjarenplan en de budgetwijziging voor de begroting 2019 van het Sociaal Verhuurkantoor Oostende-Bredene (SVK). “Ik wil de vorige bestuurders niet met de vinger wijzen”, opende schepen Waldmann, die ook voorzitter is van het SVK. Maar meteen daarna had ze het niettemin over ‘desastreuze’ resultaten. “Ik had verwacht een organisatie in moeilijkheden onder mijn hoede te krijgen, maar wat ik zag, overtrof alle verwachtingen. In 2019 tekenen we een tekort op van 350.000 euro. Een groot bedrag, terug te brengen tot een aantal beslissingen uit het verleden. Het vroegere wanbeleid zal nog vele jaren een impact blijven hebben op de werking van het SVK.”

Leegstand

“De hoogste kost was er voor de leegstand in het patrimonium. Als kersvers voorzitter ben ik gestart met 100 leegstaande woningen: 60 in de reguliere werking, 40 als gevolg van het project éénoudergezinnen. In 2016 bedroeg de leegstandskost 67.000 euro, in 2017 was dat al 115.000 euro en in 2018 steeg het naar een piek van 245.000 euro. Tegen het einde van de vorige legislatuur diende zowat de hele dotatie van de stad om de huur van leegstaande panden te bekostigen. En dat terwijl toen zo’n 1.400 mensen op de wachtlijst stonden.”

Financiële kater door het kunstmatig opkloppen van groeicijfers

“In 2019 is de leegstand fel afgebouwd, dankzij inspanningen van het team, maar ook door een uitbreiding van het personeel. Toch liep de leegstandskost nog op tot 175.000 euro, vooral in de eerste maanden. Tel daarbij ook nog de leegstandskosten op van de twee panden voor het gefaalde project éenoudergezinnen, samen 223.800 euro, en je komt op een bedrag van bijna 400.000 euro dat in rook is opgegaan”, rekent de schepen uit.

Eénoudergezinnen

Het project éénoudergezinnen, dat gaat over twee nieuwe appartementsgebouwen in de Kaaistraat en Torhoutsesteenweg. Bedoeling was de appartementen daar voor kortere periodes en met begeleiding via het SVK te verhuren aan éénoudergezinnen. Maar dat mag niet, omdat een SVK altijd per negen jaar verhuurt. De huurprijzen waren ook te hoog naar de normen van het SVK en de appartementen voldeden ook op andere punten niet. Ze staan nu leeg. Bijkomend zijn ook een aantal langlopende contracten afgesloten, met een zware financiële impact voor het SVK en/of de huurders. De wil van de vorige voorzitter om de groeicijfers van het SVK kunstmatig op te kloppen zal voor een jarenlange financiële kater zorgen. Dit is je reinste wanbeleid”, zegt Natacha Waldmann.

Trendbreuk

“Met het meerjarenplan is de trendbreuk ingezet. Het afgelopen jaar is, dankzij grote inspanningen van het team en de nieuw aangeworven coördinator, de leegstand bijna tot aan het Vlaamse gemiddelde van 3 procent teruggebracht. Er wordt ingezet op woonbegeleiding, op een gezond personeelsbeleid, op een realistisch groeipad en een consequente inning van achterstallen, wat in het verleden niet gebeurde en ook tot heel wat verliezen heeft geleid. We zijn positief over de toekomst, werken de tekorten verder weg en bouwen aan een stabiele organisatie, dat de woonnood van de meest kwetsbare mensen kan helpen opvangen”, besluit Waldmann.

De vorige voorzitter van het SVK is voormalig schepen en huidig oppositieraadslid Nancy Bourgoignie (SP.A-Stadsmakers). Zij reageerde niet op de scherpe uithaal van schepen Waldmann en ook haar fractiegenoten deden er het zwijgen toe. We contacteerden Nancy Bourgoignie nog na de zitting, maar zij bleef bij haar keuze om niet te reageren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.