Schepen Nathalie Depuydt (Staden): “Groepsresultaat gaat voorop individueel belang”

Nathalie Depuydt met haar echtgenoot Dieter Gesquiere en de zonen Viktor (links) en Mattijs: "Mijn echtgenoot en kinderen komen op de eerste plaats." (foto JCR) © (foto JCR)
Redactie KW

Nathalie Depuydt maakte pas in oktober haar debuut op een lijst. Ze werd meteen verkozen en werd na het afhaken van partijgenote Amelie Crabbe ook meteen schepen. Individueel belang primeert alvast niet bij Nathalie. Voor haar was het hoofdzaak dat Open VLD het bij de verkiezingen goed zou doen. Het eigen resultaat zegt ze als bijzaak te beschouwen.

Nathalie Depuydt is afkomstig uit Wulvergem, een deelgemeente van Heuvelland. Na haar huwelijk kwam ze in Staden terecht.

“We woonden eerst twee jaar in Oostnieuwkerke”, weet Nathalie. “In 2006 kwamen we in Staden wonen.” Ze zegt er vrij vlug geïntegreerd te zijn.

“Mijn echtgenoot is een geboren en getogen Stadenaar en is ook brandweerman”, vertelt Nathalie. “Daarnaast raak je ook door de kinderen via de school en de voetbalclub vlug ingeburgerd.”

Overtuigd liberaal

Nathalie werd vier jaar geleden bestuurslid van Open VLD. “Ik ben altijd overtuigd liberaal geweest en heb ook altijd blauw gestemd”, vertelt de kersverse schepen. “Vier jaar geleden heb ik tijdens de Blauwe Nacht laten vallen dat ik deel wilde uitmaken van het bestuur. Ik werd meteen activiteitenverantwoordelijke. Ik trad niet tot het bestuur toe om op de lijst terecht te komen.”

Niettemin werd Nathalie toch gevraagd om kandidaat te zijn bij de verkiezingen. “Mijn hoofdreden om op de lijst te staan was het steunen van de groep”, legt Nathalie uit. “Daar kwam niets van eigenbelang bij kijken. Hoofdzaak was dat Open VLD het bij de verkiezingen goed zou doen. De rest was bijzaak. Dat betekent echter niet dat je er als kandidaat niet voor moet gaan. Als je iets doet moet je er voor gaan en geen half werk leveren.”

Evenwicht zoeken

Nathalie werd meteen tot gemeenteraadslid verkozen en werd eind november voorgedragen als schepen toen bleek dat Amelie Crabbe alsnog afhaakte voor een schepenmandaat. “Ik zou echter ook tevreden geweest zijn indien ik geen schepen of raadslid geweest was”, stelt Nathalie. “Mijn hoofddoel was dat we samen een goed resultaat zouden halen. De rest, zoals mijn schepenambt, is een surplus.”

Als je iets doet moet je er voor gaan en geen half werk leveren

Nathalie zegt nooit getwijfeld te hebben om haar schepenmandaat op te nemen. “Al ben ik toch wel even geschrokken toen ik hoorde dat ik de volgende in de rij was voor een schepenmandaat toen Amelie afhaakte”, lacht Nathalie. “Ik heb overigens alle begrip voor de beslissing van Amelie. Ze had professioneel iets opgebouwd dat je niet zomaar kan laten vallen.”

Amelie Crabbe haakte in november af als schepen en als gemeenteraadslid omdat ze als personeelslid van de gemeente niet kon zetelen in de raad zonder haar job bij de gemeente op te geven.

Voor Nathalie betekent haar schepenambt ook een evenwicht zoeken tussen politiek, privé, haar job en de administratie die ze verzorgt voor de zaak van haar echtgenoot. “Mijn echtgenoot en kinderen komen alvast op de eerste plaats te staan”, stelt Nathalie. “Ons gezin moet immers ook draaien. Mijn man is zelfstandig en heeft ook niet echt vaste uren. Gelukkig zijn onze kinderen van 11 en 9 al redelijk zelfstandig.”

politiek verlof

“Daarnaast kan ik op mijn werk ook rekenen op politiek verlof waardoor ik elke donderdag tijd kan maken voor mijn schepenambt. Ik ben de voorzitter en de raad van bestuur van Ingro, de telersvereniging waar ik voor werk, heel dankbaar dat ze mij dat verlof hebben toegestaan.”

“Gaan voor optimale dienstverlening”

Nathalie Depuydt heeft de bevoegdheden Leven, Welzijn en Zorg onder haar hoede. Ze is ook voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, het vroegere OCMW. Ze wil binnen haar bevoegdheden gaan voor een optimale dienstverlening die de burger ten goede komt.

Nathalie had bij haar debuut in de gemeentepolitiek niet verwacht om meteen schepen te worden. “We hadden een hele goeie diverse lijst”, stelt Nathalie. “Ik had dan ook verwacht dat Open VLD het goed zou doen en verwachtte minstens een verdubbeling van ons zetelaantal. Dat het zou uitdraaien op zo’n succes had niemand verwacht.”

Nathalie zegt niet per se een bepaalde bevoegdheid gewild te hebben. “De ene bevoegdheid vloeit over in de andere”, legt ze uit. “De schepenen helpen mekaar waar nodig.” Dat ze tot nu toe geen ervaring in de welzijns- en zorgsector had, ziet Nathalie niet als een probleem.

“Zorg is mij niet vreemd.”, legt de schepen uit, “Ik heb immers een opleiding als onderwijzeres. Verder heb ik altijd een breed interesseveld gehad. Ik heb nu al enorm veel bijgeleerd en mijn diverse bevoegdheden beginnen me alleen maar meer en meer te interesseren.”

“De zorg moet voor iedereen optimaal zijn”, meent Nathalie, “Daarvoor zal met iedereen samengewerkt moeten worden. Dat is de sleutel tot succes. Het is dan ook zaak dat er niet beknibbeld wordt op zorg, het woonzorgcentrum en kinderopvang. Ik wil er voor iedereen zijn. Iedereen verdient evenveel kansen in een samenleving. Mensen krijgen die kansen niet altijd, soms van bij de geboorte, soms door een tegenslag. Een klein duwtje in de rug kan dan al een wereld van verschil maken.”

Samenwerken vindt Nathalie dan weer de grootste uitdaging voor deze legislatuur. “We moeten af van het ruzie maken en conflicten zoeken”, aldus Nathalie, “Het is zaak mekaar te vinden, te luisteren naar elkaar, bruggen te bouwen en constructief samen te werken.”

“Generatie overgeslagen”

Politiek zit bij de familie Depuydt kennelijk in de genen. Ook de grootvader van Nathalie was politiek actief. “Mijn grootvader langs vader kant en de broer van mijn grootvader zaten allebei in de politiek in mijn geboortedorp Wulvergem.”, weet Nathalie Depuydt. “Mijn grootvader was kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar veroverde nooit een zitje. Zijn broer schopte het wel tot burgemeester van Wulvergem.”

“Mijn grootvader was overtuigd liberaal. Hij kon met enorm veel vuur en passie over het liberaal gedachtengoed praten. Het is jammer dat hij het niet meer mag meemaken dat ik schepen ben. Mijn ouders zijn niet politiek actief. De politiek heeft dus kennelijk een generatie overgeslagen.”

Net als haar grootvader is Nathalie overtuigd liberaal. “Ik heb altijd blauw gestemd en zou voor geen andere partij kandidaat kunnen zijn”, stelt Nathalie, “Voor de verkiezingen heb ik nog even een stemtest gedaan. Ik kwam toen overtuigend bij Open VLD uit”, vertelt Nathalie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.