Geboren Oostendenaar Michel Vincke (50) draait al een hele poos mee in de politiek. In 1998 kwam hij in Gistel wonen en in 2003 werd Vincke politiek actief bij sp.a. "In navolging van mijn grootvader, die gewestelijk secretaris en Oostends gemeenteraadslid was, en mijn vader, die erg actief was bij de vakbond", knipoogt Vincke.
...