Het was een publiek geheim dat het al enkele tijd rammelde bij de plaatselijke N-VA. "Op 11 maart 2017 kreeg ik een aangetekende brief van N-VA nationaal om te melden dat het volledige afdelingsbestuur geschorst werd voor vier maanden door aanhoudende interne onenigheden. Na enkele uitzichtloze gesprekken binnen de partij werd door Brussel mondeling meegedeeld dat deze schorsing met vier maanden wordt verlengd tot 11 november. In de krant van 30 september 2017 beweert Bert Maertens nochtans dat er niet echt een schorsing zou zijn. Beg...