Schepen Kris Demeyere niet langer bevoegd voor Stedenbouw

Schepen Kris Demeyere. © DM
Piet De Ville

Vanaf volgend jaar heeft schepen Kris Demeyere niet langer de bevoegdheid ruimtelijke ordening in Knokke-Heist. Suggesties dat hij daartoe gedwongen werd na een audit waarin hij belangenvermenging in een vastgoeddossier werd aangewreven, wil hij ontkrachten.

In het Knokke-Heistse College van Burgemeester en Schepenen zetelen vanaf 1 januari volgend jaar drie nieuwe schepenen: Bert Debrabandere, Nick Wenmaeckers en Antoine Geerinckx. Deze drie nieuwelingen in het College nemen echter niet zomaar de bevoegdheden van de schepen die ze opvolgen. Er wordt gebruik gemaakt van de wissel om een herverdeling van bevoegdheden door te voeren; zo was dat ook in het verleden het geval bij schepenwissels.

Maar de opmerkelijkste wijziging vinden we wel bij het nieuwe takenpakket van eerste schepen Kris Demeyere (Gemeentebelangen). Hij verliest immers de belangrijke bevoegdheid Stedenbouw, ook wel ruimtelijke ordening genoemd; die gaat nu naar schepen Jan Morbee. Het was net in een dossier rond stedenbouw dat schepen Demeyere eerder dit jaar in opspraak kwam nadat aan het licht kwam dat Audit Vlaanderen, een controle-orgaan van de Vlaamse overheid, in een audit had gesteld dat de schepen zich schuldig maakte aan belangenvermenging in een vastgoeddossier.

Schepen Demeyere hield steeds zijn onschuld staande en het leek er ook op dat er voor hem alvast op korte termijn geen politieke gevolgen zouden zijn. Maar dat hij nu net die bevoegdheid Stedenbouw verliest, roept natuurlijk vragen op. “Ik wil toch duidelijk maken dat ik die bevoegdheid niet ‘verlies’ zoals dat her en der wordt gezegd en geschreven. Dit zou immers impliceren dat ze mij zijn afgenomen en dat is niet zoals het gegaan is”, stelt schepen Kris Demeyere. “Neen, begin januari komen er drie nieuwe, jonge schepenen en in het kader daarvan is er een algemene verandering van bevoegdheden gekomen bij verschillende schepenen en burgemeester .Op die basis heb ik er voor gekozen om openbaar domein en lokale economie, naast landbouw en visserij , mobiliteit en waterbeheersing te doen. Zo kan ik mijn ervaring verder uitbouwen over alle beleidsdomeinen van de gemeente. Openbaar domein, lokale economie , waterbeheersing en mobiliteit hebben vele raakvlakken. Verder wil ik in alle sereniteit verder werken aan de uitbouw van de gemeente.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.