Eddy Van Muysewinkel werd geboren op 8 november 1955 in Halle en was de echtgenoot van Nicole Wintein. Hij is de vader van Yasmina en Björn en de grootvader van Yorrit, Kyrian, Emile en Feline. Eddy Van Muysewinkel was met pensioen, maar voordien was hij beroepshalve als manager in de cargoluchtvaart aan de slag, meer bepaald bij TNT Express. Eddy is altijd al een gedreven persoon geweest en startte na zijn studies foto & film aan Sint-Lukas in Brussel een eigen pr-bureau op. Hierdoor raakte hij verweven in het politieke wereldje en fungeerde in Vlaams-Brabant als campagneleider voor verscheidene politieke partijen. Zijn interesse voor de politiek schreef hij trouwens toe aan deze campagnes.
...

Eddy Van Muysewinkel werd geboren op 8 november 1955 in Halle en was de echtgenoot van Nicole Wintein. Hij is de vader van Yasmina en Björn en de grootvader van Yorrit, Kyrian, Emile en Feline. Eddy Van Muysewinkel was met pensioen, maar voordien was hij beroepshalve als manager in de cargoluchtvaart aan de slag, meer bepaald bij TNT Express. Eddy is altijd al een gedreven persoon geweest en startte na zijn studies foto & film aan Sint-Lukas in Brussel een eigen pr-bureau op. Hierdoor raakte hij verweven in het politieke wereldje en fungeerde in Vlaams-Brabant als campagneleider voor verscheidene politieke partijen. Zijn interesse voor de politiek schreef hij trouwens toe aan deze campagnes. "Misschien kon ik al eerder aan politiek hebben gedaan", liet Eddy optekenen in 2018, "maar ik had er de tijd niet voor. Toen ik in Middelkerke kwam wonen begon het opnieuw te kriebelen." Middelkerke was voor de familie Van Muysewinkel jarenlang het vakantieoord bij uitstek want al sedert 1992 kwamen ze er op vakantie. De liefde voor de gemeente was zo groot dat het gezin er in 2001 voor koos om zich definitief in Middelkerke, eigenlijk in Westende, te vestigen. Sociaal als hij was integreerde Eddy zich onmiddellijk in het verenigingsleven en leerde er Jean-Marie Dedecker kennen. Het klikte tussen die twee en Eddy stond dan ook aan de wieg van LDD-Middelkerke. Hij werd OCMW-raadslid voor Lijst Dedecker en in 2018 behaalde hij 1.138 voorkeurstemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke. Zijn grote professionele bagage in binnen- en buitenland noopten burgemeester Jean-Marie Dedecker om Eddy een schepenzetel aan te bieden. Hierdoor werd hij de eerste 'aangespoelde' schepen van Middelkerke. Jean-Marie Dedecker reageert dan ook heel aangeslagen op het overlijden van Eddy: "Hij was mijn compagnon de route. Hij was medegrondlegger van LDD in Middelkerke, werd in 2009 bestuurslid en was daarna meteen verkozen tot OCMW-raadslid. Hij was in de hele gemeente graag gezien, door zijn warme persoonlijkheid. Toen ik burgemeester werd heb ik geen seconde getwijfeld om Eddy een schepenambt toe te vertrouwen. Hij verdedigde met verve belangrijke dossiers. Ik denk hierbij aan onder meer de heraanleg van de Zeedijk. Ik kon hem in deze dossiers blindelings vertrouwen. Hij zal ongelofelijk worden gemist bij de gemeente." Eddy was schepen voor openbare werken, mobiliteit, afvalbeheer, cultuur, AGB, erfgoed, bibliotheek en ICT. Als lokaal geëngageerde politicus zette hij zich tot de laatste dag van zijn leven in voor zijn bevoegdheden en bleef tot dan ook zijn ambt als schepen uitoefenen. Hij liet bij de verkiezingen van 2018 horen dat Jean-Marie Dedecker de enige politicus was die nog nooit gelogen had tegen hem. Naast zijn gezins- en politieke leven bleef Eddy een man die graag tussen de mensen leefde. Hij kon als geen ander genieten van een partijtje, golf of tennis en van het schilderen. Hij had ook een grote interesse voor de wereldoorlogen. Zo publiceerde hij het boek 'Soldaten in de Groote Oorlog', werkte mee aan heel wat tentoonstellingen en was een van de gangmakers van de herdenking van 75 jaar bevrijding van Westende. In 2018 stond hij in voor een fototentoonstelling rond de Tweede Wereldoorlog waarin een beeld werd geschetst van de wreedheden van het conflict. In De Stille Meers werden toen ook militaire objecten uit zijn eigen verzameling tentoongesteld. Twee jaar eerder verwerkte hij de 87 gesneuvelden van Middelkerke in een acrylwerk van zijn eigen hand. Hij verzorgde toen ook een aantal lezingen. Alle realisaties die door Eddy of mede dankzij hem werden verwezenlijkt in de 2 jaar dat hij schepen was in de gemeente opnoemen is quasi onmogelijk, maar hij heeft alvast zijn stempel gedrukt op heel wat zaken in de gemeente. Hij was de man achter het nieuwe, ruimer en gebruiksvriendelijker recyclagepark dat eerder dit jaar werd geopend en liet unieke kunstwerken tegen zwerfvuil, gemaakt door kunstenaar Rik Delrue, plaatsen op de stranden van Westende en Middelkerke. Samen met onder meer bibliothecaris Erwin Vermeiren werkte hij aan de Open Library, waardoor het mogelijk is om ook na sluitingsuur naar de bib te trekken. Hij werkte met zijn collega's aan een nieuw mobiliteitsplan voor de gemeente Middelkerke met onder meer wijzigingen in het parkeerbeleid, tal van infrastructuurwerken en meer voorzieningen voor de fietsers. Hij was ook de man die bij de afdeling wegen en verkeer van de Vlaamse overheid aandrong om een tijdelijk fietspad aan te leggen tussen Lombardsijde en het Albert I-monument in Nieuwpoort om de Nieuwpoortlaan veiliger te maken. Eddy was ook bijzonder fier op de plannen voor de aanleg van een nieuwe Zeedijk. "De aanleg van de groene grasdijk en de golfdempende uitbouw zullen de Zeedijk van Westende een grotere aantrekkingskracht en meer zonne-uren bezorgen", merkte hij nog op in onze krant enkele maanden geleden. Hij was ook bezig om de IT-revolutie in het gemeentebestuur van Middelkerke te coördineren. De uitvaartdienst rond de urne vindt plaats in intieme kring in het centrum De Branding op zaterdag 17 oktober om 11 uur. Vanaf 12 uur kan een laatste groet worden gebracht aan de urne van Eddy in het centrum De Branding.