Schepen Diego Desmadryl: “Groepen Frontnacht hebben effectief banden met neonazisme en neofascisme”

Schepen van Evenementen Diego Desmadryl.
Tom Gheeraert

Volgens de Ieperse schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper) betekent de intrekking van de vergunning voor Frontnacht geen koerswijziging. “We verleenden de vergunning onder voorwaarden en uit het officiële advies blijkt dat aan die voorwaarden niet werd voldaan”, zegt de schepen, die zich wel vragen stelt bij de dreiging van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau om uit de coalitie te stappen.

Vzw IJzerwake krijgt dan toch geen toelating van het Ieperse stadsbestuur om het ‘identitaire’ festival Frontnacht te organiseren. In juli had het stadsbestuur nochtans een vergunning afgeleverd, maar daar waren voorwaarden aan verbonden. “De initiële vergunning die werd verleend, wordt ingetrokken op basis van het feit dat de voorwaarden niet zijn ingelost”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper).

“De voorwaarden waren dat de groepen die zouden optreden geen banden hebben met het neonazisme of neofascisme. Toen we de vergunning verleenden, hebben we aan de officiële instanties, met name OCAD, om te onderzoeken of er effectief aan die voorwaarden voldaan werd. OCAD heeft onderzoek gedaan naar de groepen en heeft ons formeel bevestigd dat wat de organisatie zegt over die groepen, niet strookt met de werkelijkheid. De organisatie had ook die voorwaarden gekregen en kon eventueel nog de programmatie aanpassen. Ze heeft dat niet gedaan. OCAD heeft ons vorige week een verslag bezorgd waar we met het college deze namiddag zijn overgegaan en we zijn tot de vaststelling gekomen dat die groepen effectief wel banden zouden hebben.”

Vergunning

Stad Ieper had zich misschien wel een hele heisa kunnen besparen mochten ze in eerste instantie de vergunning niet verleend hebben. “De vergunning was iets wat we moesten doen”, legt schepen Desmadryl uit. “Indien de organisatie aan de voorwaarden ging voldoen, dan was er geen probleem. Die mensen hebben de kans gehad om een festival te organiseren zonder groepen die fascistische banden hebben. Ze konden perfect nog andere groepen programmeren. Wij hebben gezegd: oké voor het festival, maar niet voor die groepen. Er worden heel wat vergunningen verleend onder voorwaarden. Als de organisatie zich dan niet aanpast aan die voorwaarden dan kunnen wij dat intrekken. Het is zoals met het rijbewijs. Dat is een vergunning om te mogen rijden met de auto, maar als je je niet houdt aan de voorwaarden – bijvoorbeeld niet dronken rijden – dan zullen ze je rijbewijs ook intrekken.”

Voorzitter Wim De Wit van vzw Vredeswake dreigde voor de beslissing van vandaag ermee om de al gemaakte kosten rond het festival te verhalen op Stad Ieper indien het toch niet toegelaten zou worden, maar de schepen ziet geen probleem. “Wanneer de vergunning wordt ingetrokken omdat je je niet houdt aan de voorwaarden, dan kan Ieper moeilijk opdraaien voor de gemaakte kosten. Men wist weken op voorhand wat de voorwaarden waren. Daar is ook nooit een reactie op gekomen dat ze niet akkoord gingen met die voorwaarden. Als dan anderhalve week voor het evenement die adviezen binnenkomen, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen.”

Druk

De laatste dagen en weken verhoogde de druk op Stad Ieper om het festival alsnog niet toe te laten. Op 8 augustus lanceerde Vredescollectief Ieper, een lokale koepelorganisatie die werd opgericht om het festival te verijdelen, een open brief waarin het de fascistische en neonazistische teksten van enkele artiesten op de affiche blootlegde. De brief werd onder meer ondertekend door vakbonden ABVV en ACV West-Vlaanderen, CD&V Ieper, Gezinsbond , Groen Ieper, Hand in Hand tegen racisme, Hart boven Hard, Ieperse kunstkring Richten, Käthe Kollwitz Collectief, PVDA Ieper-Westhoek, Vrede vzw en Wakker voor Vrede. Oud-burgemeesters Luc Dehaene en Jan Durnez ondertekenden de brief in persoonlijke naam, net als Piet Chielens, de voormalige directeur van het In Flanders Fields Museum.

“Dat heeft geen invloed gehad op de beslissing. Die hebben we genomen op basis van de officiële documenten van de officiële instanties. Wij hebben die signalen ook gekregen. De bezorgdheid was groot, maar die was ook groot bij ons. De reden dat we dat onderzoek hebben bevolen, was omdat die bezorgdheid er al was. Maar we moeten natuurlijk wel wachten tot we het juiste advies van de juiste instanties krijgen om een beslissing te nemen.”

Verwondering

Het stadbestuur hield dinsdagmiddag een speciale bijeenkomst van het college van burgemeester en schepenen om te vergunning voor Frontnacht te herbekijken. In de aanloop van dat schepencollege verhoogde nationaal Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de druk door live op VTM Nieuws te verkondigen dat de socialistische partij uit de coalitie met Open Ieper en N-VA zal stappen als het festival mag doorgaan.

“Iedereen zat op de dezelfde lijn. Wat de voorzitter van Vooruit uitspreekt zonder dat hij op een of ander overleg aanwezig is geweest, dat verwondert mij wel een beetje. Het is aan de mensen van Vooruit om hun voorzitter daarover in te lichten, maar er werd beslist om deze namiddag gezamenlijk en collectief de beslissing te nemen. Die is unaniem genomen. Wat de voorzitter van Vooruit daartussen kwam doen, dat roept grote vraagtekens op bij mij. Dat was absoluut niet nodig. Was het een politiek spel dat hij wilde spelen? In ieder geval heeft dat geen invloed gehad op de beslissing. Zo zie je maar dat bepaalde mensen zich liever bezighouden met de media dan met wat er effectief op de werkvloer gebeurt.”

Gezond verstand

Het Ieperse stadsbestuur rekent op de veiligheidsdiensten om de beslissing te handhaven. “Of we vrezen dat er toch neonazistische groeperingen zullen afkomen? Het is duidelijk dat wij als vredesstad niet akkoord gaan met neonazisme en neofascisme. Ik ga er ook van uit dat de boodschap is gegeven en dat die mensen niet zullen afkomen. Ik hoop op gezond verstand en anders zal het de taak zijn van de veiligheidsdiensten om dat in goede banen te leiden.”

De vraag is ook of de vergunning voor de IJzerwake zelf nu ook niet in het gedrang komt nu de vzw niet langer kan ontkennen een neonazistisch geurtje te hebben. “wij hebben al die jaren geen problemen gehad met de IJzerwake. Dat evenement wordt vergund onder dezelfde voorwaarden als Frontnacht. Komen er signalen dat men dingen zou wijzigen aan de IJzerwake die niet opgenomen zijn in de vergunning, dan komt die ook in het gedrang natuurlijk. Men bevestigt vanuit de organisatie dat ze zelf toezien om bepaalde afbeeldingen te weigeren. We zullen daar natuurlijk ook op toezien. Het is niet zo dat het werk af is. Alles wordt verder op de voet opgevolgd. Als we zien dat er daar ook problemen zijn, dan zullen wij opnieuw ingrijpen”, besluit Diego Desmadryl.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier